Het Stenen Archief - Only completed research

[56148]

(179)360719
4
Sleutelberg
Henderiena
Hartog Sleutelberg & Geertje Neerduin
02-07-1884
9 Tammoez 5644
Delfzijl
21-12-1920
11 Tevet 5681 (zie opm)
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
23-12-1920 // 12 Tevet 5681
Geen Nederlandse tekst aanwezig
 אוי על שבר בת עמי (1 
פ"ט
נערה חשובה
הענדלא הלכה
לעולמה י"א טבת
ונקברה י"ב בו
שנת תרפ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה
(1) איכה ב יא ועוד
Ach, om de breuk van de dochter van mijn volk (1)
Hier is geborgen
een vooraanstaand meisje
Hendele zij ging
naar haar Eeuwige Wereld op 11 Tevet (2)
en werd begraven op de12e daarvan 
van het jaar 5681

T.N.Ts.B.H.


(1) Klaagliederen 2:11 e.a.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #94 Delfzijl 02-07-1884
Uur van geboorte 's nachts om 1 uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #82 Delfzijl
Uur van overlijden namiddag half twaalf
(2)-(Dit is uur van overlijden is na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe volgende dag ingaat.
De joodse datum van overlijden is daarom 11 Tevet 5681=22-12-1920)dochter van (179)360605 en (179)360819
2021/02/22
bnnch