Het Stenen Archief - Only completed research

[56151]

(179)360729
4
Nieweg
Feika
Feigele d.v. Yehuda ha-Levi
Goudsmid
Abraham Goudsmid
Levie Nieweg & Geertje van Zanten
17-12-1866
10 Tevet 5627(zie opm.)
Termunterzijl
21-11-1936
7 Kislev 5697
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
23-11-1936 // 9 Kislev 5697
Hier rust onze lieve vrouw en moeder
FEIKA NIEWEG
Geb. Termunterzijl
17 Dec //9 Tewijs 5627 *
Overl. te Delfzijl 
21 Nov. //7 Kislew 5657
Echtgenoote van 
ABRAHAM
GOUDSMID.
Te Delfzijl.
*-Deze Joodse geboortedag moet zijn 10 Tevet.
   Zie hieronder Onderzoek 1.
פ"ט
אשה חשובה
מ' פיגלא בת ר' יהודה הלוי
ושם אמה גיטכא אשת
ר' אברהם בן ר' מאיר הלוי
נולדה ט' טבת שנת תרכ"ז לפ"ק
הלכה לעולמה ש"ק פ' ויצא 
ונקברה ביום ב' ט' כסלו
בשנת תרצ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
יום הלידה העברי צ"ל 10 טבת עקב שעת הלידה לאחר השקיעה

השם שלה פיגלה או פיגלא אוית כפיגלו 
ויש להניח שזו טעות בהכנת הטקסט
Hier is geborgen
een vooraanstaande vrouw
mevrouw Feigele dochter van de heer Yehuda ha-Levi
en de naam van haar moeder was Gitteche, vrouw van
de heer Avraham zoon van de heer Me'ir ha-Levi
geboren op 9 Tevet van het jaar 5627 (2)
zij ging naar haar Eeuwige Wereld  op de Heilige Shabbat weekafdeling Vajetse (1) 
en werd bergaven op maandag 9 Kislev 
in het jaar 5697
T.N.Ts.B.H.
(1) Gen. 28:10 - 32:3
(2)-Dit moet zijn 10 Tevet-zie hieronder Onderzoek 1.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #107 Termunten 19-12-1866
Uur van geboorte 's avonds negen uur.
Dit uur van geboorte was na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe volgende dag begint.De Joodse geboortedag is daarom 10 Tevet 5627=18-12-1866

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #84 Delfzijl 23-11-1936
Uur van overlijden voormiddag vier uur.Echtgenote van (179)360735
moeder van (179)360711

Huwelijk:-
Akte #54 Delfzijl 01-11-1893


2021/02/24
bnnch