Het Stenen Archief - Only completed research

[56152]

(179)360730
5
Cohen
Alexander
Yehuda z.v. Joseef ha-Cohen
Hanna de Jonge
Jozeph Cohen & Ester Pels
04-05-1858
20 Iyar 5618
Delfzijl
05-02-1937
24 Shevat 5697
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
07-02-1937 // 26 Shevat 5697
והיה לבני ישראל לזכרון לפני ה (1
פ"נ
 האיש החשוב
  ר' יהודה בן החבר ר יוסף הכהן
ושם אמו אסתר נולד
כ' אייר שנת תרי"ח לפ"ק
הלך לעולמו עש"ק
פ' משפטים ושקלים
ונקבר במחרת השבת 
כ"ו שבט בשנת תרצ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה 
(1) שמות ל ט"ז
Het zal voor de kinderen Israels een herinnering zijn voor de Eeuwige (1)
Hier is begraven
een vooraanstaande man 
de heer Yehuda zoon van de chaver de heer Joseph de Cohen (priester)
en de naam van zijn moeder was Esther, geboren
20 ijar van het jaar 5618
hij ging naar zijn eeuwige wereld op de dag voor de heilge Shabbat
weekafdeling Mishpatim (2) en Sjekalim (3)
en werd begraven op de dag na de Shabbat
26 shevat in het jaar 5697
T.N.Ts.B.H.
(1) Ex. 30:16
Hier geeft de Tora de aanwijzing voor de heffing van de Shekalim, hetgeen gelezen werd op de Shabbath na de dag dat hij overleed.
Zie ook opmerking (3).
Dit maakt deze bovenspreuk in zovere uitzonderlijk dat deze verwijst naar het tijdstip van overlijden en niet naar de overledene (of zijn naam) zelf, zoals over het algemeen het geval is.
(2) Ex. 21:1 - 24:18
(3) Ex. 30:11 - 16
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #60 Delfzijl 04-05-1858
Uur van geboorte 's morgens zes uur. 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #13 Delfzijl 05-02-1937
Uur van overlijden namiddag twee uur.
Zoon van (400)a57-66 en broer van (164)43-15 en (301)7-410.

Echtgenote is vermoord in Sobibor  op 02-4-1943-zie:-
https://www.joodsmonument.nl/en/page/149757/hanna-cohen-de-jonge

Huwelijk:-
Akte #21 Beerta 20-06-1883


2021/03/04
bnnch