Het Stenen Archief - Only completed research

[56154]

(179)360732
5
Goldsmit
Benjamin
Benjamin z.v. Naftali
Rosalie Leviticus
Nefthalie Goldsmit & Jette Pels
07-06-1878
6 Sivan 5638
Delfzijl
27-08-1938
1 Elloel 5698 (zie opm)
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
29-08-1938 // 2 Elloel 5698
Rusplaats van
BENJAMIN 
GOLDSMIT
geb. te Delfzijl
6 sivan 5638 // 7 juni
overl. aldaar
1 elloel 5698 // 27 aug
echtgenoot van
ROSALIE 
LEVITICUS

ידיד ה' ישכון לבטח עליו (1
פ"נ
'האיש החשוב ירא ה
ואוהב מצות פו"ם
ר' בנימין בן ר' נפתלי 
ושם אמו יטא הלך לחיי עד
במש"ק לס' ולא יראה 
  את פני ה' ריקם (2) יום ב 
 דר"ח אלול ונקבר 
ביום ב' בו תרח"צ (3) לפ"ק
ת נ צ ב ה
(1) דברים לג יב
(2) בסוף פ' ראה דברים טז טז
(3) תרח"צ בכדי לא לכתוב תרצח
De beminde des HEEREN, hij zal zeker bij Hem wonen (1)
Hier Rust
de vooraanstaande Godvrezende man
en die van de geboden houdt, bestuurder en leider
de heer Benjamin zoon van de heer Naftali
en de naam van zijn moeder was Jette, hij ging naar het Eeuwige Leven
uitgaande de Heilige Shabbat van de weekafdeling waarin het vers voorkomt "en verschijn niet  met lege handen voor de Eeuwige" (2) op de 2e dag van het Nieuwemaansfeest van Elloel (3) en werd begraven 
op de 2e daarvan 5698
   
(1) Deut. 33:12
Dit is de zegen vanMozes aan de stam Benjamin en is dus gekozen met het oog op de naam van de overledene.
(2) Deut. 16:16
(3) Overleden op zaterdagavond-de uitgang van de Shabbath- 27-08-1938 om half twaalf. Bij de uitgang van de Shabbath begint de Joodse datum  van de volgende nieuwe dag, dus 1 Eloel 5698.(28-08-1938)
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #95 Delfzijl 08-06-1878
Uur van geboorte 's vonds vijf uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #65 Delfzijl 29-08-1938
Uur van overlijden namiddag half twaalfZijn echtgenote werd vermoord te Auschwitz op 11-12-1942.
Zie Joods Monument:-
https://www.joodsmonument.nl/en/page/134991/rosalie-goldsmit-leviticus

zoon van (179)360503 en (179)360706

Huwelijk:-
Akte #19 Gorinchem 12-02-1918


2021/02/24
bnnch