Het Stenen Archief - Only completed research

[56157]

(179)360736
4
Sleutelberg
Levie
Yehuda z.v. Eliezer ha-Levi
Esther Bamberger
Lazarus Sleutelberg & Ghole Nieweg
20-01-1866
5 Shevat 5626 (zie opm)
Farmsum
28-07-1941
4 Av 5701
Farmsum
Delfzijl (Farmsum)
29-07-1941 // 5 Av 5701
Hier rust onze lieve 
vader en grootvader
LEVIE L
SLEUTELBERG
Geb. te Farmsum
20 Jan,//3 Sjewat 5626
Overl. aldaar
28 Juli//4 Ab 5701
Weduwnaar van
ESTHER BAMBERGER 
De Jodse geboortedatum is fout en moet zijn 5 Shevat.Zie hierobnder bij 
Onderzoek 1.
פ"נ
האיש החשוב
ר' יהודה בן ר' אליעזר
הלוי ושם אמו גאלא
אלמן מ' אסתר
הנ' מן רייצכא נולד
ג' שבט  תרכ"ו לפ"ק
הלך לעולמו
ביום ב' ד' אב
ונקבר ביום ג' ה' בו 
בשנת תש"א לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier Rust
de vooraanstaande man 
de heer Yehuda zoon van de heer Eli'ezer
ha-Levi en de naam van zijn moeder was Gole(Golla)
weduwnaar van Esther
die geboren was uit Reische, geboren
3 (1) shevat 5626
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld 
op maandag 4 Av
en werd begraven op dinsdag de 5e daarvan
in het jaar 5701
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #12 Delfzijl 22-01-1866
Uur van geboorte 's avonds acht uur
Dit uur van geboorte is na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe volgende dag ingaat.
De Joodse geboortedag is daarom 5 Shevat 5626 (21-01-1866)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #79 Delfzijl 28-07-1941
Uur van overlijden voormiddag 1 uur.


Echtgenoot van (179)360728

Huwelijk:-
Akte #28 Appingedam 07-10-1895


2021/02/24
bnnch