Het Stenen Archief - Only completed research

[56159]

(179)360738
4
Pels
Filippus (Philip)
Uri z.v. Nathan
1)-Augusta Zilversmit-2)-Carolina Visser
Nathan Pels & Berendje Dalsheim
25-06-1888
16 Tammoez 5648
Delfzijl
16-09-1957
20 Elloel 5717
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Hier Rust
PHILIP PELS
Geliefde echtgenoot van
C.VISSER
Overl. 20 Elloel//16 Sept. 5717.
Officiele naam in de aktes Filippus.
פ"נ
בעל אהוב ואב יקר ה"ה
ר' אורי בן ר' נתן פעלס
ושם אמו בילא הלך
לעולמו כ' אלול תשי"ז
לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier Rust
een geliefde echtgenoot en dierbare vader dat is 
de heer Uri zoon van de heer Nathan Pels
en de naam van zijn moeder was Beile, hij ging
naar zijn Eeuwige Wereld op 20 Elloel  5717
T.N.Ts.B.H. 
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #112 Delfzijl 26-06-1888
Uur van geboorte 's avonds zeven uur

[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #41 Delfzijl 16-09-1957
Uur van overlijden vijf uur 0 minuten.Hij was de zoon van (179)360716

[Bron:-stamboom Zilversmit in het Akevoth Archief]

Filippus Pels was in eerste huwelijk getrouwd met Augusta Zilversmit,
die op 22-10-1943 in Auschwitz vermoord werd.

Hij hertrouwde met Carolina Visser (24-04-1875 Deventer-16-06-1975 Heerenveen), die de weduwe was van Izaak de Wied, die op 09-04-1943 te Sobibor vermoord werd.

Zie ook Joods Monument.

Van beide huwelijken zijn de huwelijksdata niet bekend.


2021/03/04
bnnch