Het Stenen Archief - Only completed research

[56161]

(179)360804
4
Goudsmid
Gelle
Gella d.v. Me'ir ha-Levi
Gans
Simon Levie Gans
Meijer Goudsmid & Vogeltje Markus
23-09-1857
5 Tishri 5618
Delfzijl
17-03-1926
2 Nissan 5686
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
חכמות נשים בנתה ביתה (1
פ"ט
האשה מ' געללא
בת ר' מאיר הלוי
ושם אמה פיגעלא
אלמנת ר' ראובן
חאנס מתה ב
ניסן תרפ"ו לפ"ק
ת נ צ ב ה
(1) משלי יד א
De wijsheid van vrouwen bouwt haar huis (1)
Hier is geborgen
de vrouw mevrouw Gella
dochter van de heer Me'ir ha-Levi
en de naam van haar moeder was Feigele
weduwe van de heer Re'uven
Gans, zij stierf op 2
Nissan 5686
T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 14:1
[Bron;-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #143 Delfzijl 23-09-1857
Uur van geboorte 's morgens vier uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #22 Delfzijl 17-03-1926
Uur van overlijden voormiddag vier uur.Echtgenote van (179)360714 
Moeder van (179)360715 en (179)360803

Huwelijk:-
Akte #7 Delfzijl 21-03-1883

2021/03/04
bnnch