Het Stenen Archief - Only completed research

[56162]

(179)360805
4
Jonge, de
Frouwke
Fraadche d.v. Efraim
Cohen
Levie Cohen
Sekkel Noach de Jonge & Lena Gosschalk
17-04-1861
7 Iyar 5621
Beerta
16-10-1926
8 Cheshvan 5687
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Geen Nederlandse tekst
פ"ט
האשה הצנועה
מרת פראכדכא בת
אפרים ושם אמה
לאה ושם בעלה
אריה בן מרדכי הכהן
מתה ביום שבת 
קדש ח' מרחשון
תרפ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
een bescheiden vrouw
mevrouw Fraadche dochter van 
Efraim en de naam van haar moeder was
Lea en de naam van haar man was 
Arjeh zoon van Mordechai ha-Cohen(priester)
zij stierf op de Heilige
Shabbat 8 Marcheshvan 
5687
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #34 Beerta 17-04-1861
Uur van geboorte 's morgens acht uur.

Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #70 Delfzijl 16-10-1926
Uur van overlijden voormiddag twee uur.
Echtgenote van Groningen Iepenlaan (301)8-56
zuster van (179)360807 en (179)360708

Huwelijk:-
Akte #23 Beerta 16-08-1884

2021/03/04
bnnch