Het Stenen Archief - Only completed research

[56164]

(179)360812
3
Driels
Frederika - Friederike
Fromet d.v. Nathan ha-Levi
Zilversmit
Mozes Zilversmit
Nathan Samuel Driels & Frieda de Leeuwe(Lowe)
08-07-1844
21 Tammoez 5604
Emden Duitsland
15-01-1929
4 Shevat 5689
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Geen Nederlandse tekst aanwezig
Dochter van een Leviet en ondanks dat als vrouw zij geen functie heeft  het volgende:
De kan bovenaan de steen bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.
פ"ט
אשה חשובה
(1)עטרת בעלה
פרומעט בת נתן הלוי
ושם אמה פראדכע
מתה ד' שבט
תרפ"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) משלי יב ד
Hier is geborgen
een vooraanstaande vrouw
de kroon van haar man (1)
Fromet dochter van Nathan ha-Levi
en de naam van haar moeder was Fraadche
zij stierf 4 Shevat
5689
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 12:4
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #10 Delfzijl 15-01-1929
Uur van overlijden voormiddag 10 uur

Geboorte:-
Bron:-Zilversmit stamboom in het Akevoth Archief
Echtgenote van (179)360734

Huwelijk:-07-04-1882 verm. te Emden
[Bron:-Zilversmit stamboom in het Akevoth Archief-kon niet op betrouwbaarheid worden geverificeerd.]
2021/03/04
bnnch