Het Stenen Archief - Only completed research

[56166]

(179)360815
4
Polak
Frouwke (Frouke)
Fromet d.v. Avraham
Polak
Daniel Polak
Abraham Salomon Polak & Sara Josefs Cohen
19-07-1844
3 Av 5604
Winschoten
28-12-1929
26 Kislev 5690
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Geen Nederlandse tekst 
פיה פתחה בחכמה (1
רצון קונהּ תשוקתה
ואהבת הבריות עטרתה
מנוחה נכונה תהיה לה 
טוב שכרה מיד בוראה
פ"ט
אשה מרת פרומט בת אברהם
ושם אמה שרה 
הלכה לעולמה 
יום ש"ק דחנוכה תר"צ לפ"ק
כל ימיה בצדקה עסוקה
בתורה גדלה בניה
והם כלם קמו ויאשרוה (2
ת נ צ ב ה

(1) משלי לא כו
(2) משלי לא כח
Haar mond opent zij met wijsheid (1)
de wil van haar Schepper is haar lust
en de liefde voor de schepselen haar kroon
de juiste rust zal zij hebben
goed is haar beloning uit de hand van haar Schepper
Hier is geborgen
een vrouw mevrouw Fromet dochter van Avraham
en de naam van haar moeder was Sara
zij ging naar haar Eeuwige Wereld 
op de Heilige Shabbat van Chanoeka (2) 5690
al haar dagen was zij bezig met liefdadigheid
met Torah voedde zij haar zonen op
en zij stonden allen op en prezen haar daarvoor (3)
T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 31:26
(2) Chanoeka = Inwijdingsfeest, begint op 25 Kislev en duurt 8 dagen
(3) Spreuken 31:28
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #70 Winschoten 20-07-1844
Uur van geboorte 's avonds half tien
Er is van uitgegaan, dat in deze zomermaand dit uur nog voor zonsondergang was.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #111 Delfzijl 30-12-1929
Uur van overlijden voormiddag vijf uur.


Echtgenote van (179)360405

Huwelijk:-
Akte #42 Delfzijl 06-10-1876


2021/02/27
bnnch