Het Stenen Archief - Only completed research

[56168]

(179)360821
4
Neerduin
Salomon
Shlomo z.v. Mordechai
Fronica de Vries
Gomprecht Zalmons Neerduin & Jentje Salomons van Rhijn
06-04-1850
24 Nissan 5610 (zie opm)
Delfzijl
06-08-1933
14 Av 5693
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
07-08-1933 // 15 Av 5693
Geen Nederlandse tekst
פ"נ
האיש החשוב כ
שלמה בן כ' מרדכי
ושם אמו יענטכע נולד ו (1
ניסן תר"י והיה עוסק
בצרכי ציבור באמונה
בק"ק דלפזייל אחת
ושלשים שנה הלך
לעולמו ביום א' י"ד מנחם
ונקבר ביום ב' ט"ו בו
ת נ צ ב ה
(1) תאריך לידה כ"ד ניסן תר"י
Hier Rust
De vooraanstaande man de ge'eerde
Shlomo zoon van de ge'eerde Mordechai
en de naam van zijn moeder was Jenteche geboren 6 (1)
Nisssan 5610 en hij hield zich
gewetensvol bezig met de behoeften van de gemeenschap
van de heilige gemeente Deflzijl gedurende
31 jaar, hij ging
naar zijn Eeuwige Wereld op zondag 14 Menachem (3)
en werd begraven op maandag de 15e daarvan (2)
T.N.Ts.B.H.
(1) de geboortedatum is onjuist.
Volgens de akte is het 06-04-1850 = 24 Nissan 5610
(Het schijnt dat per abuis de burgerlijke dag van geboorte als de Joodse
geboortedag werd genomen). 
(2) Ondanks het onbreken van het jaar van overlijden op de steen kon dit toch via de bron  wiewaswie.nl gevonden worden via Delfzijl, zijn voornaam en jaar van geboorte  
(3)-Menachem is de maand Menachem Av=de treurmaand Av, waarin op 9 Av de vastendag valt ter herinnering van de verwoesting van beide tempels te Jeruzalem op die dag.
Menachem betekent trooster.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #43 Delfzijl 06-04-1850
Uur van geboorte 's morgens vier uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #48 Delfzijl 07-08-1933
Uur van overlijden voormiddag zes uur.


Echtgenoot van (179)360814
Hij was een broer van (179)360819 en (179)360521
Hij was een zoon van (179)317a & (179)317b

Huwelijk:-
Akte #17 Winsum 11-11-1879
2021/02/28
bnnch