Het Stenen Archief - Only completed research

[56443]

(189)r1-1b
4
Gelder, van
Aron Joseph
Aharon z.v. Joseph
Joseph Aron (van Gelder) & Sara Philip van Gelder
21-07-1820
10 Av 5580
Aalten
11-11-1880
9 Kislev 5641 (zie opm)
Aalten
Aalten
Hier Rust ESTER v.GELDER
Geb.SCHENK
Overl. 9 October//20 Tisri 5667.
En ARON v.GELDER,
En REBEKKA v.,GELDER

(1) בחייהם ובמותם לא נפרדו
פ"נ
האשה מרת אסתר בת אליה' שיינק
אשת אברהם פאן געלדער
ושם אמה מאטיא
הלכה לעולמה ד' דחה"מ סכות
ונקברה ה"ר שנת תרס"ז לפ"ק
צוה לפני מותה לשכב אצל דודה
אהרון בן יוסף מת ט' כסלו תרמ"א לפ"ק
ודותה רבקה מתה י"ט טבת תרנ"ו
תנצבה
(1) שמואל ב, א כ"ג
(2) ה"ר = הושענא רבה
צוה צ"ל צותה
ודותה צ"ל דודתה
In hun leven en hun dood waren zij niet gescheiden (1)
Hier Rust
de vrouw mevrouw Esther dochter van Eliyahu Schenk
vrouw van Avraham van Gelder
en de naam van haar moeder was Matja
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de vierde tussendag van het Loofhuttenfeest
en werd begraven op Hoshana Rabba (2) van het jaar 5667
zij verklaarde voor haar dood dat het haar wil was om te liggen naast haar oom
Aharon zoon van Joseph die stierf op 9 Kislev 5641
en haar tante Rivka die stierf op 19 Tevet 5656
T.N.Ts.B.H.

Overleden op donderdagavond 11-11-1880, nadat bij zonsondergang de Joodse datum 9 kislev al begonnen was.

De op de steen genoemde oom en tante (zij waren broer en zuster) waren in feite oom en tante van  Esther Schenk's echtgenoot Philip van Gelder.

Uit de tekst van de steen moet opgemaakt worden, dat hier drie mensen begraven zijn, ondanks het geen dubbele/driedubbele steen is.
[Bron:-wiewaswie]
Geboorte:-
Akte #90 Aalten 21-07-1820
Reg.Nr. 6779  Reg.Dat. 21-07-1820

[Bron:-wiewaswie]
Overlijden:-
Akte #121 Aalten 12-11-1880
Reg.Nr.6689-Reg.dat.12-11-1880
Hij was de broer van (189)r1-1c
2014/05/14
bnnch