Het Stenen Archief - Only completed research

[56465]

(179)360105
4
Goudsmit
Gelle
Gelle d.v. Menachem ha-Levi
Marcus
Marcus Abraham Marcus
Manuel Meijer Goudsmit en Cornelia Izaaks Simons Pels
17-03-1832(zie opm.)
15 Adar II 5592
Delfzijl
21-11-1898 (zie opm)
7 Kislev 5659
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Hier rust
GELLE GOUDSMIT
geb. 9 Maart 1830 (1)
overl. 23 Nov. 1898 (2)
weduwe van
M. MARCUS
1)-Volgens geboorteakte geboren in Delfzijl 17-03-1832  en niet zoals de steen aangeeft.
2)-Volgens overlijdensakte overleden in Delfzijl 21-11-1898 hetgeen ook overeenkomt met de Hebr. datum in de Hebr. tekst van de steen.
Echter afwijkend van de datum in de Nederlandse tekst, welke foutief is
(ook het Hebr. overlijdensjaar aldaar).
אשת חיל מי ימצא (1
פ"ט
מרת געלא
בת ר' מנחם הלוי
שהלכה לעולמה
ביום ז' לחדש כסלו
שנת תרנ"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה
 
(1) משלי לא י
Een flinke vrouw wie zal haar vinden (1)
Hier is geborgen
mevrouw Gelle
dochter van de heer Menachem ha-Levi
die naar haar Eeuwige Wereld ging 
op de 7e van de maand Kislev
van het jaar 5659
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:10
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #18 Delfzijl 18-03-1832
Uur van geboorte voormiddag negen uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #105 Delfzijl 21-11-1898
Uur van overlijden voormiddag twee uur.Echtgenote van (179)360124
dochter van (179)360123
zuster van (179)360211
moeder van (179)360818

Huwelijk:-
Akte #290 Groningen 18-11-1860


2021/03/04
bnnch