Het Stenen Archief - Only completed research

[56466]

(179)360110
4
Neerduin
Rachel
Rachel d.v. Nathan
Nathan Salomons Neerduin en Frosijna Sijmons Sleutelberg
23-07-1830
3 Av 5590
Farmsum gem. Delfzijl
08-09-1901
25 Elloel 5661 (zie opm)
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Hier Rust 
RACHEL
NEERDUIN
Dochter van N.S.(vrm.)
NEERDUIN en
F.S. SLEUTEL-
BERG
Geb. 23 Juli 1830
Overl. 8 Sep 1901
פ"ט
רחל בת נתן
נעהרדן שהלכה
לעולמה בליל
כ"ח אלול תרס"א
לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה העברי אינו נכון וצ"ל כ"ה אלול
Hier is geborgen
Rachel dochter van Nathan
Neerduin die naar 
haar Eeuwige Wereld ging aan de vooravond van
28 Elloel 5661 (1)
T.N.Ts.B.H.
(1) Deze datum is onjuist en moet zijn 25 Eloel 5661
(2)-Aangezien het uur van overlijden ver in de avond van 8 sep 1901 was, en dus na zonsondergang, is de Joodse datum die van de volgende nieuwe dag welke met zonsondergang invalt.
Deze datum is dus 25 Eloel 5661 (van 09-09-1901)
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #64 Deslfzijl 26-07-1830
Uur van geboorte 's nachts om twaalf uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #117 Delfzijl 09-09-1901
Uur van overlijden namiddag elf uur.Zij was de zuster van (179)360607
Zij was de dochter van (179)360421
Haar vader is overleden te Delfzijl maar heeft geen steen-zie (179)360421

2021/02/14
bnnch