Het Stenen Archief - Only completed research

[56468]

(179)360124
5
Marcus (Markus)
Marcus (Markus)
Mordechai z.v. Avraham
Gelle Goudsmit
Abraham Marcus en Zoetje Mozes
28-05-1826
21 Iyar 5586
Groningen
08-06-1896
27 Sivan 5656
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Hier Rust
MARCUS
MARCUS
Geb. 26 Mei
1826 overl.8 Juni 1896
Echtgenoot van
G.GOUDSMIT

Op de overlijdensakte is de spelling Markus, zowel de voornaam als de familienaam

De kan bovenaan de steen bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.
איש תם וישר
מרדכי בן
אברהם נפטר
ביום כ"ז
לחדש סיון
שנת תרנ"ו
לפ"ק ת נ צ ב ה
Een ingetogen en rechtschapen man
Mordechai zoon van
Avraham, hij overleed
op 27
van de maand sivan
van het jaar 5656
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #414 Groningen 29-05-1826
Uur van geboorte 's morgens vier uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #72 Delfzijl 09-06-1896
Uur van overlijden namiddag 6 uur.
Echtgenoot van (179)360105
vader van (179)360818

Huwelijk:-
Akte #290 Groningen 18-11-1860


2021/03/04
bnnch