Het Stenen Archief - Only completed research

[56470]

(179)360211
5
Goudsmid
Marijke
Miriam d.v. Mendiel Segal (ha-Levi)
Joosten
Arend Joosten
Manuel Meijers Goudsmid en Cornelia Izaaks Pels
02-09-1840
4 Elloel 5600
Delfzijl
07-12-1865
19 Kislev 5626
Termunten
Delfzijl (Farmsum)
08-12-1865//20 Kislev 5626
Geen Nederlandse tekst 
ותמת שם מרים ותקבר שם (1
פ"ט
מָוֶת ! איך לקחת אשה
   (2 כגפן פוריה
(3)רך בשנים במבחר שנתיה
יראת אלקים וחוננת דלים
מ' מרים ב"כ מענדיל סג"ל
אשת כ' אהרן ב"ר יוסף סג"ל
ביום ה' י"ט כסלו תרכ"ו לפ"ק
ותשב אל אדמתה בעש"ק פ' וישב
 לברך אחריה אישהּ וכל
מכירי טובהּ וצדקתהּ
ת נ צ ב ה
(1)  במדבר כ א
(2) מזמור קכח ג
(3)שנתיה צ"ל שנותיה
Daar stierf Mirjam en werd daar begraven (1)
Hier is geborgen
Dood ! hoe nam je een vrouw
als een vruchtbare wijnstok (2)
pril van jaren in het beste van haar jaren
Godvrezend en liefdadig voor de armen
mevrouw Miriam dochter van de ge'eerde Mendiel Segal (3)
vrouw van de ge'eerde Aharon zoon van de heer Joseph Segal
op donderdag 19 Kislev 5626
en zij keerde terug naar haar aarde op de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag) van de  weekafdeling Vajesjev (4)
om na haar [heengaan] te zegenen, haar man en allen die bekend waren
met haar goedheid en rechtvaardigheid
T.N.Ts.B.H.
 
(1) Num. 20:1
(2) Psalm 128:3
(3) Segal: de Hebreeuwse letters vormen de afkorting van “segan lacohanim” = assistent van de priesters [bij de dienst in de tempel] = een Leviet
(4) Gen. 37:1 - 40:23
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #100 Delfzijl 03-09-1840
Uur van geboorte 's morgens vier uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #78 Termunten 09-12-1865
Uur van overlijden 's nachts 1 uur.

1e Echtgenote van (179)360606
zuster van (179)360105

Huwelijk:-
Akte #16 Termunten  14-10-1863


2021/02/16
bnnch