Het Stenen Archief - Only completed research

[56471]

(179)360215
4
Goudsmid
Jakob Meijers
Ya'akov z.v. Me'ir ha-Levi
Meijer Arends Goudsmid en Gelle Manuels Tof
07-03-1802(zie opm.)
3 Adar II 5562
Termunten
02-10-1863
19 Tishri 5624
Termunten
Delfzijl (Farmsum)
04-10-1863//21 Tishri 5624
Geen Nederlandse tekst 
De kan bovenaan de steen bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen  worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.
זאת אשר ללוים (1
יעקב הלך לדרכו (2) דרך החיים
עתו בא לנוח ולשכון אצל אחיו שניים
קברם גם בביתם נתאחדו
בחייהם ובמותם לא נפרדו (3
פ"נ
הבחור היקר כ' יעקב בן כ"ה מאיר הלוי
נפטר בש"ט עש"ק ג' דחול המועד 
סכות ונקבר ביום א' הושענה רבא 
שנת תרכ"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה 

acroniem יעקב 
(1)במדבר ח כד
(2) בראשית לב ב
(3) שמואל ב א כג 
Dit voor de Levieten (1)
Jacob ging zijns weegs (2) de weg van de levenden 
zijn tijd kwam om te rusten en te wonen bij zijn twee broers
[in] hun graf en in hun huis waren zij vereenigd
In hun leven en hun dood waren zij niet gescheiden (3)
Hier Rust
de dierbare ongehuwde man de ge'eerde Ya’akov zoon van de ge'eerde heer Me'ir ha-Levi
hij overleed in goede naam op de vooravond van de Heilige Shabbat
(vrijdag) de 3e van de tussendagen van Soekoth (4) en werd begraven op Zondag Hosha’na Rabba (4)
van het jaar 5624
T.N.Ts.B.H.

  • (1) Num. 8:24
  • (2) Gen. 32:2
  • (3) 2 Samuel 1:23
  • (4) Sukoth, het Loofhuttenfeest en vervolg duurt 9 dagen 15-23 Tishri. De dagen 1,2 zijn echte feestdagen waarop niet gewerkt mag worden etc. en de dagen 3-7 zijn tussendagen. Dag 7 heeft de naam Hoshanna Rabba wegens de 7 ommegangen met de lulav (de palmtak). Ook in de gebeden in de synagoge is dit merkbaar. Vervolgens zijn er nog 2 aangesloten dagen: De 8e dag heeft de naam Shemini Atseret-Slotfeest (22 Tishri) en de 9e dag (23 Tishri) heeft de naam Simchat Torah- Vreugde der Wet. Ook de dagen 8,9 zijn echte feestdagen waarop niet gewerkt mag worden etc.
[Bron:-Geni-Pagina Jacob Meijer Goudsmit Goldsmid
Geboorte:-
Private User-Last Updated 25-02-2016
(Een andere externe bron geeft als geboortedatum 12-03-1802)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #47 Termunten 03-10-1863
Uur van overlijden twee uur 's nachts
broer van (179)0360216 en (179)0360217
2021/03/04
bnnch