Het Stenen Archief - Only completed research

[56472]

(179)360216
4
Goudsmid
Arend Meijers
Aharon z.v. Me'ir Ha-Levi
Meijer Arends Goudsmit en Gelle Manuels Tof
05-12-1794
13 Kislev 5555
Termunten
22-12-1862
30 Kislev 5623 (zie opm)
Termunten
Delfzijl (Farmsum)

Geen Nederlandse tekst 

De kan bovenaan de steen bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.
הלא אהרן אחיך הלוי (1
פ"נ
איש תם בחור וישר
התנכר במעלליו כי זך וכשר
רצון ה' עשה כל ימיו
נכספה רוחו לבית עולמו
(3) לבן ששים ושמנה שניו
הבחור כ' אהרן ב"ר מאיר סג"ל
נפטר בש"ט יום ב' כ"ט כסלו תרכ"ב לפ"ק
הנה מה טוב ומה נעים 
שבת אחים גם יחד
כשמן הטוב שיורד על זקן אהרן (2
ת נ צ ב ה

acroniem אהרן 
(1) במדבר ד יד
(2) מזמור קלג ב
הפסוק המלא הינו:-
כַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב,    עַל-הָרֹאשׁ--
יֹרֵד,    עַל-הַזָּקָן זְקַן-אַהֲרֹן:
שֶׁיֹּרֵד,    עַל-פִּי מִדּוֹתָיו
.
(3)שניו במקום שנים או שנותיו, על מנת לקיים את החריזה
Is dit niet Aharon je broer de Leviet (1)
Hier Rust
Een ingetogen man ongehuwd en rechtschapen
hij werd erkend in zijn doen en laten als zuiver en bonafide
de wil van God deed hij al zijn dagen
zijn ziel verlangde naar zijn Eeuwige Huis
op 68 jarige leeftijd
de ongehuwde man de ge'eerde Aharon zoon van de heer Me'ir Segal (2)
hij overleed in goede naam op maandag 29 Kislev 5622 (3)
Zie toch hoe goed en aangenaam is het
als broeders samen te zitten
als goede olie die afdruipt op de baard van Aharon (4)
T.N.Ts.B.H.

(1) Num. 4:14
(2) Segal: de Hebreeuwse letters vormen de afkorting van “segan hacohanim” = assistent van de priesters [bij de dienst in de tempel] = een Leviet (een Levi)
(3) volgens de akte is de datum van overlijden 22-12-1862 = 30 Kislev 5623. De overlijdensdatum op de steen is dus geheel foutief.
(4) Psalm 133:2
De volle tekst van deze Psalm spreuk is (vertaling Statenbijbel):-
"Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen."-Aansluitend op vers 1:- Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!

De tekst geeft aan dat de drie boers naast elkaar begraven zijn :-van 
#215 t/m #217

[Bron:-Geni-Pagina Arend Meijer Goudsmit 
Geboorte:-
Private User-Last Updated 29-11-2016

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #68 Termunten 24-12-1862
Uur van overlijden namiddag half vier.

De overlijdensakte spelt Goudsmid zoals het moet, de invoer bij wiewaswie is abusievelijk Goudsmit.
broer van (179)0360215 en (179)0360217
2021/02/16
bnnch