Het Stenen Archief - Only completed research

[56473]

(179)360217
5
Goudsmid
Abraham
Avraham z.v. Me'ir ha-Levi
Meijer Arends Goudsmid en Gelle Manuels Tof
25-09-1799
25 Eloel 5559
Termunten
18-08-1862
22 Av 5622
Termunten
Delfzijl (Farmsum)
Geen Nederlandse tekst 
De kan bovenaan de steen bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.
פ"נ
זאת עבדת הלוים
אברהם הלך עם ה' תמים
בכל עת היו בגדיו לבנים
ראה חיים עם אחיו ואביונים
הן מאדמת עפר נסע
לבן שלוש וששים שנים
מתלונן עתה בצל המרומים
הבחור כ' אברהם ב"ר מאיר סג"ל
נפטר בש"ט ביום ב' כ"ב אב בשנת
תרכ"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה

acroniem אברהם


Hier Rust
Dit is het werk van de Levieten 
Avraham ging ingetogen met God
te allen tijde waren zijn kleren wit
zag het leven met zijn broers en de behoeftigen.
is het niet, dat geschapen uit het stof der aarde,  hij de reis maakte tot 63 jaar  hij nu rust in de schaduw des Hemels
de ongehuwde man de ge'eerde Avraham zoon van de heer Me'ir Segal (1)
hij overleed in goede naam op maandag 22 av van het jaar
5622
T.N.Ts.B.H.

(1) Segal: de Hebreeuwse letters vormen de afkorting van “segan lacohanim” = assistent van de priesters [bij de dienst in de tempel] = een Leviet

De drie broers-allen ongehuwd-liggen naast elkaar op #215,#216 & #217.
[Bron:-Geni-pagina Abraham Meijer Goudsmit Goldsmid]
Geboorte:-
Private user-last update 25-02-2016


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #50 Termunten 20-08-1862
Uur van overlijden vijf uur 's morgens


2021/02/16
bnnch