Het Stenen Archief - Only completed research

[56475]

(179)360316
5
Cleeff, van
Moses
Moshe z.v. Hirsch
Rebekka Benima
Hirsch van Cleeff & Ragchel Leers
08-05-1817
22 Iyar 5577
Emden Duitsland
14-06-1870
15 Sivan 5630
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Geen Nederlandse tekst
ואל משה אמר עלה (1
פ"נ
מלמד להועיל (2) לעדתו 
(4)שוחט ובודק באמונתו
השר בנועם שירתו
לשמים עלתה נשמתו
כה"ר משה בן כ"ה הירש
קלעהף ז"ל נפטר בש"ט
יום ג' ט"ו סיון שנת
צדיק אתה יי (3) לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) שמות כד א
(2) לפי ישעיהו מח יז
(3) תהלים קיט קלז  
(4)זה נראה בלתי הגיוני לחלוטין ונראה שצריך להיות באומנותו
האותיות המסומנות בגמ' 630 = [ה]תר"ל = 1870
En tegen Mozes zei Hij stijg op (1)
Hier is begraven
die zijn gemeenschap leert wat nuttig is (2)
rituele slachter en onderzoeker  * in zijn geloof ***
die zijn lied aangenaam zingt **
naar de hemel steeg zijn ziel op
dat is de rabbijn de heer Moshe zoon van de ge'eerde heer Hirsch
Cleeff zijn aandenken zij tot zegen, hij overleed in goede naam 
op dinsdag 15 Sivan van het jaar
“Rechtvaardig bent U de God ” (3)
T.N.Ts.B.H.

(1) Ex. 24:1
(2) vgl Jes. 48:17
(3) Psalm 119:137 De getalwaarde van de in het Hebreeuws dikgedrukte letters is het jaar van overlijden [5]630 = 1870

*-van het geslachte vlees
**-Hieruit mag verondersteld worden dat hij ook voorzanger was.
***-Het onderzoek meent, dat dit onlogisch is, en dat in het Hebreeuws twee letters van plaats verwisseld zijn en in de juiste volgorde wordt het dan "zijn vakmanschap" of "zijn expertise" of iets van die betekenis.


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. bij Huw.Akte  #1 Nieuweschans 23-02-1849
Verklaring van de Magistraat van Emden 16-10-1848
(image 263 uit 466)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #72 Delfzijl
Uur van overlijden  's avonds zeven uur.


Echtgenoot van (179)360903

Huwelijk:-Akte Nieuweschans 23-02-1849
In de akte gespeld als Mozes Hirsch.


2021/02/16
bnnch