Het Stenen Archief - Only completed research

[56476]

(179)360317a
4
Neerduin
Gomprecht Zalmans
Gomprich z.v. Zalman
Jentje Salomons van Rhijn
Zalman Neerduin en Geertje Nathans
17-09-1798
7 Tishri 5559
Uithuizen
20-05-1870
20 Iyar 5630 (zie opm)
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Geen Nederlandse tekst 
ונפשו קשורה בנפשה (1
פ"נ
האיש היקר כ
גומפריך זלמן
נעערדוין נפטר
בשם טוב יום
ש"ק כ' לחודש
אייר תר"ל
לפ"ק
ת נ צ ב ה
 מבוסס על בראשית מד ל
 הפסוק המקורי מתיחס לשני זכרים
כך שככל שההפניה לפסוק זה מובנת השימוש בו כשמדובר בין בעל ואשתו הוא סמלי
בהקשר הנוכחי
En zijn ziel is verbonden met haar ziel (1)
Hier Rust
de dierbare man de ge'eerde
Gomprich Zalman
Neerduin, hij overleed
in goede naam op
de Heilige Shabbat 20 van de maand  (2)
Iyar 5630
T.N.Ts.B.H.
(1) gebaseerd op Gen. 44:30.
De oorspronkelijke tekst in Tenach betreft 2 manspersonen, dus terwijl de verwijzing naar deze spreuk op zich begrijpelijk is, doet dit in deze context van man en vrouw wat vreemd aan, en moet dit gezien worden als symbolisch.
(2) Overleden op vrijdagavond 20-05-1870, nadat bij zonsondergang de Joodse datum 20 ijar 5630 al begonnen was.

Dubbelsteen met (179)360317b
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. bij Huw.Akte #11 Delfzijl 01-03-1843.
De bijlage is een uittreksel uit het register der besnedenen , gehouden door de besnijdener Lazarus Mozes in het Hebreeuws en op last van de regering van de stad Groningen in het Neder-Duits omgezet. 
Het uittreksel geeft aan dat Gomprech, zoon van Zalman te Uithuizen op 24 september 1798  is besneden.
Op grond hiervan is zijn geboortedatum vastgesteld als 17 september 1798.
(image 56 uit 793)
Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #57 Delfzijl 21-05-1870
Uur van overlijden 's avonds half zeven.
De steen geeft aan dat dit reeds na de ingang van de Shabbath was, na
zonsondergang dus.Gezien het jaargetijde mag hier een vraagteken bij geplaatst worden, en was het overlijden mogelijk nog voor zonsondergang, op de vrijdag  in de vooravond, in welk geval de details van de overlijdensdatum op de steen onjuist zijn.Deze onzekerheid kon niet verder worden onderzocht.De Hebr. overlijdensdatum is in dat geval 19 Iyar 5630


Echtgenoot van (179)360317b
vader van (179)360521, (179)360821 & (179)360819

Huwelijk:-Akte #11 Delfzijl 01-03-18432021/02/28
bnnch