Het Stenen Archief - Only completed research

[56480]

(179)360408
5
Polak
Arnold Izak
Avraham z.v. Jitschak
Isaac Salomon Polak en Lotje Keijzer
25-01-1874
7 Shevat 5634
Steenwijk
25-05-1903
28 Iyar 5663
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
27-05-1903 // 1 Sivan 5663
Hier rust
ARNOLD ISAAK 
POLAK
geb. te Steenwijk
25 Januari 1874
overl. te Delfzijl
25 mei 1903
H. R. I. V.
H. R. I. V. = Hij Ruste In Vrede
כי גז חיש (1
פ"ט
אברהם בן יצחק פאלאק
תם וישר בכל
דרכיו נפטר
בשמונה ועשרים
יום לחודש אייר
ונקבר בר"ח סיון
תרס"ג לפ"ק
ת נ צ ב ה
(1) מזמור צ י
Want zo snel is het afgesneden (1) 
Hier is geborgen
Avraham zoon van Yitschak Polak
Ingetogen en rechtschapen op al
zijn wegen, Overlden
op 28
van de maand Iyar
en werd begraven op het Nieuwemaansfeest van Sivan (Rosh Chodesh Sivan) 
5663
T.N.Ts.B.H.

(1) Psalm 90:10
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #16 Steenwijk 27-01-1874
Uur van geboorte voormiddag 1 uur

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #47 Delfzijl 25-05-1903
Uur van overlijden  voormiddag 5 uur.

2021/03/04
bnnch