Het Stenen Archief - Only completed research

[56482]

(179)360418
5
Sleutelberg
Levie Simons
Yehuda z.v. Shim'on ha-Levi
Henderika (Hinderiena) Hartogs van der Klei
Simon Lazarus Sleutelberg en Rachel Simons
03-09-1803
16 Eloel 5563
Delfzijl
24-04-1874
7 Iyar 5634
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)

Geen Nederlandse tekst 

זאת עבדת הלוים (1
פ"נ
איש ישר וזריז במלאכת
שמים ולצרכי בני ביתו
יהודה בן שמעון הלוי
שלאססעלבערק והוא
בן שבעים שנה (2) בצאתו
מן העולם הזה ללכת אל
מושבו בגן עדן ביום עש"ק
ז' אייר ונקבר ביום א' ט' בו
תרל"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1)   לא מופיע בתורה כפסוק אחד, שני חלקים של במדבר ד ד ושמות לח כא 
(2) לפי מסכת ברכות פרק א משנה ה 
אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה 

Dit is het werk van de Levieten (1)
Hier Rust
een rechtschapen man snel in het werk
ter  Hemels wille en voor de behoeften van zijn huisgenoten
Yehuda zoon van Shim’on ha-Levi
Sleutelberg en hij
was 70 jaar oud toen hij deze wereld verliet
ten einde te gaan naar
zijn plaats in het Hof van Eden op de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag)
7 Iyar en werd begraven op zondag de 9e daarvan
T.N.Ts.B.H.

(1) dit is geen  volledige bijbelvers maar 2 delen van 2 versen 
Num. 4:4 en Ex. 38:21  

Het symbool van de Levieten (de schenkkan) siert de kop van de steen.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. bij Huw. Akte #3 Delfzijl 18-03-1840
Akte van bekendheid afgegeven door de burgemeester van Delfzijl op 19-12-1831
(image 17 uit 474)


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #53 Delfzijl 24-04-1874 
Uur van overlijden  voormiddag 11 uur.
Zijn echtgenote overleed te Delfzijl op 26-01-1857 om 12 uur 's middags,
een steen van haar is niet aanwezig.
[Bron:-wiewaswie.nl-overlijdensakte #5 Delfzijl 26-01-1857]

Appingedam (178)350404 was een tante van hem (zuster van zijn moeder).

Huwelijk:-
Akte #3  Delfzijl 18-03-1840


2021/03/04
bnnch