Het Stenen Archief - Only completed research

[56484]

(179)360501
3
Hoogstraal
Koppel
Ya'akov z.v. Shalom
1)- Bruintje Salomons Cohen -2)- Henderina van Kommer
Freerk Koppels Hoogstraal en Geertje Comprechts van der Zijl
05-12-1828 (zie opm.)
29 Kislev 5589
Appingedam
10-02-1910
1 Adar I 5670
Farmsum gem. Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
13-02-1910//4 Adar I 5670
Rustplaats 
van
K. HOOGSTRAAL
Geb. te Appingedam
5 Dec. 1829 5589
Overl. te Farmsum
1 Adar 5670
10 Feb. 1910
Laatst Wedn
van 
H. van KOMMERgeb. datum 5 dec 1829 moet zijn 5 dec 1828 (overeenkomstig de akte)
פ"נ
איש תם וישר
ר' יעקב בן שלום
זקן ושבע ימים (1
עת עלה לאלקים
מת יום ה' א' אדר א
והובל לקבר
יום א' ד' אדר א
תר"ע לפ"ק
ושם אמו געלא
ת מ כ
(1) בראשית לה כט
Hier Rust
een ingetogen en rechtschapen man
de heer Ya'akov zoon van Shalom
oud en verzadigd van dagen (1)
ten tijde dat hij naar God opsteeg
hij stierf op donderdag 1 Adar I
en werd naar het graf gedragen
op zondag 4 Adar I 
5670
en de naam van zijn moeder was Gelle
Moge hij in ere rusten
(1) Gen. 35:29
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #102 Appingedam 06-12-1828
Uur van geboorte 's morgens om acht uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #13 Delfzijl 11-02-1910
Uur van overlijden voormiddag elf uur

Van zijn eerste vrouw is de steen (178)351210 te Appingedam,  zij is overleden in  Holwierde gem. Bierum (arrondissement Appingedam) op 26-02-1867 om twaalf uur 's middags
[Bron:-wiewaswie.nl]-Akte #13 Bierum 26-02-1867
 
Van zijn tweede vrouw is geen steen gevonden, maar zij is overleden in Tjamsweer, gem Appingedam op 06-03-1896 om 4 uur namiddag
[Bron:-wiewaswie.nl]-Akte #13  Appingedam 07-03-1896 

1e huwelijk:-
Akte #10 Appingedam 18-05-1854

2e huwelijk:-
Akte #37 Smilde 20-11-1874

Hij was de zoon van Appingedam (178)351005 (vader) en Appingedam  (178)351104b-moeder-en de  broer van Appingedam (178)351104a & (178)351518

2021/03/04
bnnch