Het Stenen Archief - Only completed research

[56489]

(179)360512
5
Goldsmit
Mina
Mindel d.v. Naftali
Nefthalie Goldsmit en Jette Pels
25-09-1876
7 Tishri 5637
Delfzijl
29-06-1877
18 Tammoez 5637
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
01-07-1877 // 20 Tammoez 5637
Geen Nederlandse tekst 

על אלה ועל אלה אנו בוכים (1
על בת שעשועה לנו מינדעל
בת נפתלי גאלדשמיט ויעטטע
פעלס שהלכה לעולמה בת
תשעה חודשים בעש"ק ח"י
תמוז ונקברה ביום
א' כ' תמוז תרל"ז לפ"ק
(1) לפי איכה א טז
Over deze en deze wenen wij (1)
over ons troeteldochterje Mindel
dochter van Naphtali Goldsmit en Jette
Pels die naar haar Eeuwige Wereld ging 
9 maanden oud op de vooravond van de Heilige Shabbat (Vrijdag) 
18 Tammoez en begraven werd
op zondag 20 Tammoez 5637
(1) vgl. Klaagliederen 1:16 
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #145 Delfzijl 26-09-1876
Uur van geboorte 1 uur namiddag

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #81 Delfzijl 29-06-1877
Uur van overlijden 's morgens om zeven uur.


dochter van (179)360503 en (179)360706
2021/02/20
bnnch