Het Stenen Archief - Only completed research

[56491]

(179)360518
4
Pels
Isaac (Izak)
Yitschak z.v. Avraham Nathan
Rahel van Cleeff
Nathan Jacobs Pels en Mindel Isaacs van der Kamp
21-03-1836
3 Nissan 5596(zie opm.)
Delfzijl
06-11-1889
12 Cheshvan 5650
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Rustplaats van
IZAK N. PELS
geb. 3 Niesan 5587 (1)
21 Maart 1836
overl, 12 Chesvan
5650
5 Nov. 1889
Z. A. R. I .V.
(1) 5587 is onjuist. 21-03-1836 = 3 Nissan 5596

Zijn officiele naam op de aktes is Isaac , niet Izak.

ZA.R.I.V. = Zijne Assche Ruste In Vrede
פ"נ
איש תם וישר
יצחק בן אברהם נתן
הלוי פעלס
אשר הלך לשוח בשדה
לפנות ערב (1
נפטר י"ב מרחשון שנת 
 2) ויגוע יצחק וימת
ויאסף אל עמיו לפ"ק
ת נ צ ב ה

שני הפסוקים נבחרו בגלל שמו יצחק 
הפסוק הראשון בגלל שעת הפטירה בשעה 2 בלילה
(1) בראשית כד ס"ג 
(2) בראשית לה כט
האותיות המסומנות בגמ' 650 = שנת הפטירה 5650
Hier Rust
een ingetogen en rechtschapen man
Yitschak zoon van Avraham Nathan
ha-Levi Pels
die ging bidden *  op het veld
tegen de avond (1)
hij overleed op 12 Marcheshvan van het jaar
"toen verscheidde Izak en stierf 
en werd verzameld tot zijn volkeren" (2) (3)
T.N.Ts.B.H.
Beide versen zijn gekozen wegens zijn naam Izak.
(1) Gen 24:63 
(2) Gen. 35:29 De getalwaarde van de gemarkeerde letters in de Hebreeuwse tekst vormen het jaar van overlijden 650 = [5]650

*-Er bestaan andere uitleggingen voor dit woord in de Tora, zoals
kuieren ("stroll" in het Engels).
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #39 Delfzijl 22-03-1836
Uur van geboorte 's avonds om even uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #89 Delfzijl 06-11-1889
Uur van overlijden 's nachts twee uur.


Echtgenoot van (179)360125
Hij is een broer van (179)360706 & (179)360904

Huwelijk:-
Akte #20 Delfzijl 14-06-1871


2021/03/03
bnnch