Het Stenen Archief - Only completed research

[56492]

(179)360521
5
Neerduin
Sallie
Elyakam z.v. Mordechai
Comprecht Neerduin & Jantje van Rhijn
09-05-1845
2 Iyar 5605
Delfzijl
09-06-1886
6 Sivan 5646
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
SALLIE
NEERDUIN
geb. 9 Mei 1846
overl. 9 Juni 1886
פ"נ
איש תם וישר
אליקם בן מרדכי
נעערדוין שהלך
לעולמו ביום א
שבועות תרמ"ו
לפ"ק ימיו חיו אחד
וארבעים שנה
נשמתו נפטר מחיים
בשעה קלה לא כהתה
עינו ולא נס ליחו (1
ת נ צ ב ה

(1) דברים לד ז
Hier Rust
een ingetogen en rechtschapen man
Elyakam zoon van Mordechai
Neerduin die ging
naar zijn Eeuwige Wereld op de 1e dag van
Shavuot (Wekenfeest) 5646
zijn levensdagen waren een
en veertig jaar
zijn ziel ontvlood het leven
in een moment, zijn oog was niet zwak 
en zijn frisheid niet geweken (1)
T.N.Ts.B.H.
(1) Deut. 34:7

De tekst heeft enige grammaticale onjuistheden en wat vreemde wendingen.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #50 Delfzijl 09-05-1845
Uur van geboorte 's morgens vijf uur

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #72 Delfzijl 09-06-1886
Uur van overlijden 's nachts om 1 uur.


zoon van (179)360317a en (179)360317b
broer van (179)360819 en (179)360821
2021/02/21
bnnch