Het Stenen Archief - Only completed research

[56494]

(179)360605
5
Sleutelberg
Hartog Levi
Naftali z.v. Yehuda ha-Levi
Geertje Neerduin
Levi Simons Sleutelberg en Hinderika Hartogs van der Klei
21-06-1840
20 Sivan 5600
Farmsum gem. Delfzijl
03-03-1913
25 Adar I 5673 (zie opm)
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
05-03-1913 // 26 Adar I 5673
Hier rust
HARTOG LEVIE
SLEUTELBERG
echtgenoot van
GEERTJE NEERDUIN
overleden 25 Adar I
5763 3 Maart
פ"ט
איש תם וישר נפתלי
בן יהודה הלוי
שלאססעלבערק
בעל מרת
גיטכא נעהרדיון
ושם אמו הענדלא
שהלך לעולמו
בליל יום ב 
כ"ה אדר ראשון תרע"ג לפ"ק
ונקבר ביום ד' כ"ו בו
ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
een ingetogen en rechtschapen man Naftali
zoon van Yehuda ha-Levi
Sleutelberg
man van mevrouw
Gitche Neerduin
en de naam van zijn moeder was Hendele
die naar zijn Eeuwige Wereld ging
op maandagavond
25 Adar I 5673 (*)
en begraven werd op woendag de 26e daarvan
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #78 Delfzijl 22-06-1840
Uur van geboorte 's avonds zes uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #22 Delfzijl 04-03-1913
Uur van overlijden namiddag tien uur
(*)-(Dit uur van overlijden was na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de volgende nieuwe dag begint.De Hebr. overlijdensdatum is daarom die van de volgende dag 25 Adar I 5673-
04-03-1913)


Echtgenoot van (179)360819
vader van (179)360719

Huwelijk:-Akte #48 Delfzijl 31-12-1867


2021/02/21
bnnch