Het Stenen Archief - Only completed research

[56496]

(179)360607
5
Neerduin
Geertje
Gitche d.v. Nathan
Nathan Salomons Neerduin en Frosiena Simons Sleutelberg
06-08-1836
23 Av 5596
Delfzijl
07-07-1911
11 Tammoez 5671
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Hier rust
GEERTJE
NEERDUIN
geb. 23 aw /6 aug 5596
overl. 11 tammoes
5671 7 juli
פ"ט
הבתולה גיטכא
בת רבי נתן
נעהרדוין
הלכה לעולמה 
בעש"ק י"א תמוז
תרע"א לפ"ק
ושם אמה פרומט
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
de ongehuwde vrouw Gitche
dochter van de heer Nathan
Neerduin
zij ging naar haar Eeuwige Wereld
op de vooravond van de Heilige Shabbat 11 Tammoez
5671
En de naam van haar moeder was Frummet
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #70 Delfzijl 08-08-1836
Uur van geboorte 's nachts twaalf uur.
(Er is van uitgegaan dat dit de nacht van 5 op 6 augustus was, en de Joodse datum 23 Av dus correct is).


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #69 Delfzijl 07-07-1911
Uur van overlijden voormiddag tien uur.


Zij was de zuster van (179)360110 en de dochter van (179)360421.
Haar vader overleed te Delfzijl, heeft echter geen steen-zie (179)360421

2021/02/21
bnnch