Het Stenen Archief - Only completed research

[56497]

(179)360631
2
Goudsmid(Goudsmith)
Manuel Meijer
Mendel z.v. Me'ir ha-Levi
Cornelia Izaks Sijmons Pels
Meijer Arents Goudsmith en Gelle Manuels
1791 of 1793 (zie opm.)
Termunten
25-10-1844
12 Cheshvan 5605
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
27-10-1844 // 14 Cheshvan 5605
Geen Nederlandse tekst 
פ"נ
האיש היקר מענדלא
בר מאיר הלוי הלך
(לעולמו בעש"ק (חסר
מרחשון ונקבר ביום
א' י"ד בו תר"ה
לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier Rust
De dierbare man Mendele
zoon van Me'ir ha-Levi, hij ging
naar zijn Eeuwige Wereld op de vooravond van de Heilige Shabbat ?? (1)
Marcheshvan en werd begraven op 
zondag de 14e daarvan 5605  
T. N. Ts. B. H.
(1) begrafenis was op zondag de 14e Cheshvan, dus de dag van overlijden (afgebroken op de steen) was op vrijdag de 12e.   
geb niet in wiewaswie.nl
===
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #85 Delfzijl 25-10-1844
Uur van overlijden 's morgens vier uur.

Geboorte:-
De huwelijkse bijlagen van de huwelijksakte #12 Termunten 15-08-1818 zijn niet aanwezig in Family Search.Zijn exacte geboortedatum kon daarom niet worden vastgesteld.
Vlg. de huwelijksakte was hij toen 25 jaar en dus geboren in het jaar 1793.
Zijn leeftijd bij overlijden werd opgegeven als 53 op 25-10-1844, wat
het jaar 1791 geeft als zijn geboortejaar.

geb. zie niet in wiewaswie.nl
huwelijk zie https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/13923568
overl. zie  https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/6664756

Echtgenoot van (179)360123

Goudsmid op de overlijdensakte.
Goudsmith op de huwelijksakte.

Huwelijk:-
Akte #12 Termunten 15-08-1818


2021/03/04
bnnch