Het Stenen Archief - Only completed research

[56501]

(179)360704
4
Pais
Levie
Yehuda z.v. Raphael
1)- Jette Cohen- 2)-Mindel Cohen
Raphael Pais &n Racheltje Pais
27-02-1864
21 Adar I 5624 (zie opm.)
Harlingen
21-05-1941
24 Iyar 5701
Amsterdam
Delfzijl (Farmsum)
26-05-1941 // 29 Iyar 5701
Hier rust
onze dierbare man, vader, grootvader
LEVIE PAIS
overleden in de ouderdom van 77 jaren
24 ijar 5701 // 21 mei 5701
echtgenoot van Mindel Cohen
eerder weduwnaar van Jette Cohen
פ"נ
איש חשוב ואב יקר
יהודה בן רפאל
ושם אמו רחל
שהלך לעולמו
זקן בא בימים (1) בן ע"ו שנים
ביום ד' כ"ד אייר
ונקבר ביום ב
ער"ח סיון תש"א לפ"ק
ת נ צ ב ה
(1) בראשית כד א
Hier Rust
een vooraanstaande man en een dierbare vader
Yehuda zoon van Raphael
en de naam van zijn moeder was Rachel;
die naar zijn Eeuwige Wereld ging
oud [en]  op jaren (1) 76 jaar oud
op woensdag 24 Iyar
en werd begraven op maandag 
de dag voor het Nieuwemaansfeest van Sivan 5701
T.N.Ts.B.H.
(1) Gen. 24:1
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #0072 Harlingen 29-02-1864
Uur van geboorte 's avonds tien uur
Dit uur van geboorte was na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe volgende dag ingaat.
De Joodse geboortedag is daarom 21 Adar 5624, die van zondag 28-02-1864

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Familieadvertenties CBG-overlijdensadevertentie Reg.Nr.   
#VFADNL102664-6 -datum 21-05-1941
(de originele overlijdensakte kon niet worden opgespoord en het uur van overlijden kon niet worden vastgesteld).


Echtgenoot van  (179)360703 in eerste huwelijk  en van Zwolle (164)43-15 in tweede huwelijk

Eerste Huwelijk:-
Akte #31 Delfzijl 11-09-1889

Tweede huwelijk:-
Akte #Reg.4F fol. 42 Amsterdam 28-07-1920


2021/03/04
bnnch