Het Stenen Archief - Only completed research

[56502]

(179)360705
4
Sleutelberg
Lazarus (Leon)
Eli'ezer z.v. Shim'on ha-Levi
Simon Sleutelberg en Leentje de Vries
23-09-1875
23 Elloel 5635 (zie opm.)
Delfzijl
04-03-1917
10 Adar 5677
Delfzijl ( wonende te Farmsum gem. Delfzijl)
Delfzijl (Farmsum)
06-03-1917//12 Adar 5677
Hier rust onze dier-
baare zoon en broeder
LEON S. STEUTELBERG
Geb: 5637
Overl. 10 Adar 5677

Het geboortejaar op de steen is fout en moet zijn 5635
פ"ט
בננו ואחינו היקר
אוהב ואהוב את הבריות
אליעזר בן שמעון הלוי
שלאססעלבערג
ושם אמו לאה
שהלך לעולמו
ביום א' י' אדר
ונקבר ביום ג' י"ב אדר
תרע"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה


Hier is geborgen
onze dierbare zoon en broer
liefhebbend en geliefd bij alle medemensen
Eli'ezer zoon van Shim'on ha-Levi
Sleutelberg
en de naam van zijn moeder was Lea
die naar zijn Eeuwige Wereld ging 
op zondag 10 Adar
en werd begraven op dinsdag 12 Adar
5677
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #156 Delfzijl 24-09-1875
Uur van geboorte 's nachts half twee.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden;-
Akte #357 Groningen 05-03-1917
Uur van overlijden 's middags twaalf uur.


zoon van (179)360722 en (179)360813
2021/03/04
bnnch