Het Stenen Archief - Only completed research

[56503]

(179)360706
5
Pels
Jette
Jette d.v. Avraham Nathan ha-Levi
Goldsmit
Nefthalie Goldsmit (Goldsmith)
Nathan Jacobs Pels en Mindel Isaacs van der Kamp
07-09-1839
28 Elloel 5599
Delfzijl
30-04-1917
8 Iyar 5677
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
JETTE PELS
Weduwe van
Nephtalie
Goudsmit
Overl. 8 Ijar 5677//30 April

פ"ט
אשה ישרה ואם יקרה
יראת אלקים
יעטטע בת אברהם
נתן הלוי פעלס
ושם אמה מינדל
היא היתה אלמנת
נפתלי גאלדשמיט
שהלכה לעולמה
ביום ב' ח' אייר
תרע"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
een rechtschapen vrouw en dierbare moeder
God vrezend
Jette dochter van Avraham
Nathan ha-Levi Pels
en de naam van haar moeder was Mindel
zij was de weduwe van Nefthali Goldsmit
die naar haar Eeuwige Wereld ging
op maandag 8 Iyar
5677
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #86 Delfzijl 09-09-1839
Uur van geboorte namiddag drie uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #58 Delfzijl 01-05-1917
Uur van overlijden voormiddag zeven uur.
Echtgenote van  (179)360503
moeder van (179)360512
Zij is een zuster van (179)360518 & (179)360904

Huwelijk:-
Akte #15 Delfzijl 31-03-1875

2021/03/04
bnnch