Het Stenen Archief - Only completed research

[56505]

(179)360709a
5
Nieweg
Mozes Levie
Moshe z.v. Ya'akov (verm.)
Jacob Nieweg & Leentje Cohen
28-03-1896
14 Nissan 5656
Beerta
24-10-1918
19 Cheshvan 5679 (zie opm)
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
27-10-1918 // 21 Cheshvan 5679
Hier Rust
Mozes L. Nieweg 
Geb: te Beerta
28 Maart 1896
Geliefde zoon 
Van Jakob Nieweg 
En Leentje Nieweg-
Cohen 
Beerta
slachtoffer van de Spaanse griep die toen ook hier heerste .
הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו (1
פ"נ
נער חשוב משה
ושם אמו לאה הלך
לעולמו י"ט מרחשון
ונקבר כ"א בו
תרע"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה 
 
(1) שמואל ב א כג
De beminden en lieflijken in hun leven en in hun dood waren zij niet gescheiden (1)
Hier Rust
een vooraanstaande jongeman Moshe
en de naam van zijn moeder was Lea, hij ging
naar zijn Eeuwige Leven op19 Marchshvan (2)
en werd begraven op de 21e daarvan 
5679
T.N.Ts.B.H.
(1) 2 Samuel 1:23

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #41 Beerta 30-03-1896
Uur van geboorte 's avonds zeven uur.
(voor de Joodse datum is er van uitgegaan dat dit in dit jaargetijde nog voor zonsondergang was).

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #134 Delfzijl 25-10-1918
Uur van overlijden namiddag half twaalf.
(2)-Het uur van overlijden was na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg de Joodse kalender de volgende nieuwe dag ingaat.
De Joodse overlijdensdatum is daarom 19 Cheshvan 5679  (=24-10-1918) zoals ook op de steen is aangegeven. 

           
2021/03/04
bnnch