Het Stenen Archief - Only completed research

[56507]

(179)360713
5
Sleutelberg
Lazarus
Eli'ezer z.v. Benjamin
Benjamin Sleutelberg en Aaltje Nieweg
03-07-1898
13 Tammoez 5658
Farmsum gem. Delfzijl
18-11-1918
15 Kislev 5679 (zie opm)
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
20-11-1918 // 16 Kislev 5679
Hier Rust
LAZARUS SLEUTELBERG
Geb: te Farmsum
3 Juli 1898
Geliefde zoon
van
Benjamin Sleutelberg 
en Aaltje Nieweg

Vermoedelijk slachtoffer van de Spaanse griep die toen ook hier heerste. 
  )1 כי גז חיש ונעופה
פ"נ
נער חשוב אליעזר
בן בנימין ושם 
אמו אלק הלך
לעולמו ט"ו כסלו
ונקבר בכבד גדול
ט"ז בו תרע"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה
(1) תהלים צ י
Want snel is het afgesneden en wij vliegen heen (1)
Hier Rust
een vooraanstaande jongeling Eli'ezer
zoon van Benjamin en de naam 
van zijn moeder was Olk, hij ging
naar zijn Eeuwige Wereld op 15 Kislev (2)
en werd begraven met grote eer
op de 16e daarvan 5679
T.N.Ts.B.H.
(1) Psalm 90:10

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #120 Delfzijl 04-07-1898
Uur van geboorte namiddag vijf uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #175 Delfzijl 20-11-1918
Uur van overlijden namiddag negen uur.
(2)-Dit uur van overlijden was na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe, volgende dag ingaat.
De Joodse overlijdensdag is daarom die van de volgende dag 
15 Kislev 5679 = 19-11-1918.2021/02/22
bnnch