Het Stenen Archief - Only completed research

[56508]

(179)360717
4
Pais
Marcus
Mordechai z.v. Rephael
Foktje Hart
Raphaël Pais en Rachel Pais
29-12-1871
18 Tevet 5632(zie opm.)
Harlingen
07-04-1920
18 niesan 5680
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Rustplaats van
MARCUS PAIS
geb. te Harlingen  29 december 5622
overl. te Delfzijl 18 niesan 5680 // 7 april
פ"נ
ר מרדכי בן ר' רפאל
ושם אמו רחל
הלך לעולמו ביום ב' חול המועד פסח
י"ח ניסן בשנת תר"פ לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is begraven
de heer Mordechai zoon van de heer Rephael
en de naam van zijn moeder was Rachel
hij ging naar zijn eeuwige wereld op de 2e tussendag van Pesach (1)
18 niesan in het jaar 5680
T.N.Ts.B.H.
(1) Pesach, het Joodse Paasfeest duurt 8 dagen 15-22 niesan. De dagen 1,2,7,8 zijn echte feestdagen waarop niet gewerkt mag worden etc. en de dagen 3-6 zijn tussendagen waarop een deel van de werkzaamheden wel verricht mag worden. Ook in de gebeden in de synagoge is dit merkbaar.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #0002 Harlingen 01-01-1872
Uur van geboorte 
Uur van geboorte 6 uur 's avonds.
In dit jaargetijde viel dit uur van geboorte na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe volgende Joodse dag begint.De Joodse geboortedag is daarom 18 Tevet 5632=30-12-1871.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #26 Delfzijl 07-04-1920
Uur van overlijden voormiddag zes uur.
(zijn leeftijd bij overlijden-47 jr-op deze akte is niet juist.Hij werd 48 jaar)
 

Echtgenoot van (179)360718
vader van (179)360509 en (179)360510

2021/03/04
bnnch