Het Stenen Archief - Only completed research

[56509]

(179)360718
4
Hart
Fokje
Feigele d.v. Yitschak
Pais
Marcus Pais
Izaak Meijer Hart en Hendelina Norden
22-10-1876
4 Cheshvan 5637
Appingedam
27-10-1950
17 Cheshvan 5711(zie opm.)
Groningen
Delfzijl (Farmsum)
Rustplaats van
FOKTJE HART
weduwe van
MARCUS PAIS
overl 27  oct. 5711
in de ouderdom van 74 jaar
פ"ט
אשה מרת פעגלא בת ר' יצחק הארט
אלמנת ר' מרדכי פאיס ושם אמה
לאה הלכה לעולמה ט"ז חשון תשי"א
לפ"ק
ת נ צ ב ה

Hier is geborgen
een vrouw mevrouw Feigele dochter van de heer Jitschak Hart
weduwe van de heer Mordechai Pais en de naam van haar moeder was 
Lea, zij ging naar haar Eeuwige Wereld   16 Cheshvan 5711
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #113 Appingedam 23-10-1876
uur van geboorte 's morgens acht uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #1443 Groningen
Uur van overlijden  twee en twintig uur
(Aangezien dit uur na zonsondergang was, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de volgende nieuwe dag begint,is de Joodse overlijdensdag 17 Cheshvan 5711=28-10-1950, en niet de 16e, zoals op de steen is aangegeven.


Echtgenote van (179)360717
moeder van van (179)360509 en (179)360510

Huwelijk:-
Akte #30 Appingedam 27-10-18992021/03/04
bnnch