Het Stenen Archief - Only completed research

[56515]

(179)360807
5
Jonge, de
Simon
Shim'on z.v. Efraim
Sekkel Noachs de Jonge en Lena Gosschalk
17-01-1852
26 Tevet 5612 (zie opm.)
Beerta
11-04-1927
9 Nissan 5687
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
13-04-1927 // 11 Nissan 5687
Rustplaats
van
SIMON DE JONGE
geb. te Delfzijl
17 jan. 5612
overl. te Delfzijl
11 april 5687
פ"נ
ר' שמעון בן ר' אפרים
ושם אמו לאה
מת ביום ב' ט' ניסן
ונקבר ביום ד' י"א בו
תרפ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier Rust
de heer Shim'on zoon van de heer Efraim
en de  naam van zijn moeder was Lea
hij stierf op maandag 9 Nissan 
en werd begraven op woensdag de 11e daarvan
5687
T.N.Ts.B.H.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #6 Beerta 19-01-1852
Uur van geboorte 's avonds tien uur.
(Aangezien dit uur van geboorte na zonsondergang was, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe volgende dag begint, is de Joodse geboortedatum  26 Tevet 5612=18-01-1852)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #31 Delfzijl 11-04-1927
Uur van overlijden namiddag 1 uur.

broer van (179)360805 en (179)360708
2021/03/04
bnnch