Het Stenen Archief - Only completed research

[56516]

(179)360808
5
Coopman
Louisa
Sprintz d.v. Yisra'eel
Pels
Jacob Pels
Israël Coopman en Carolina Canther
26-04-1867
21 Nissan 5627
Eijsden
22-06-1927
22 Sivan 5687
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
Rustplaats
van
LOUISA
COOPMAN
Echtgen. van
Jacob Pels
Geb. 26 April 1867
Overl. 22 Siwan 5687
           22 Juni 1927

אוי מה היה לנו (1
פ"ט
אשה חשובה מרת
שפרינץ בת ר
ישראל ושם אמה
 פיילא הלכה
בדרך כל הארץ
ביום כ"ב סיון
בשנת תרפ"ז לם"ק
ת נ צ ב ה
(1) פזמון בקינה לתשעה באב על סמך איכה ה א
Ach was is ons overkomen (1)
Hier is geborgen
een vooraanstaande vrouw mevrouw
Sprintz dochter van de heer
Yisra'eel en de naam van haar moeder was 
Feile, Zij ging
de weg der ganse aarde 
op  de dag 22 Sivan 
van het jaar 5687
T.N.Ts.B.H.

(1) refrein van een klaagzang voor 9 Av (dag van verwoesting van de tempel) op grond van Klaagliederen 5:1 
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #21 Eijsden 27-04-1867
Uur van geboorte zes uur 's avonds [Bron:-Family Search-image 340 uit 763] 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #56 Delfzijl 22-06-1927
Uur van overlijden voormiddag tien uur


Echtgenoot werd vermoord  te Sobibor op 26 March 1943 zie https://www.joodsmonument.nl/en/page/62486/jacob-pels

Huwelijk:-
Akte #106 Arnhem 02-05-1894

Opmerking:-

Er is geen enkele logische connectie bekend tussen Louisa en Sprints, meestal vertaald met Prinsje, Spransje en Esperance, en zo-ook is er geen connectie tussen Carolina en Feile

2021/02/27
bnnch