Het Stenen Archief - Only completed research

[5671]

(72)23
4
Bromet
Meijer
Me'ir z.v. Uri
Philip Meijer Bromet & Esther Cohen
14-03-1876
18 Adar 5636
Stad Hardenberg
01-06-1935
29 Iyar 5695
Londen
Hardenberg
05-06-1935//4 Sivan 5695
Hier Rust
MEIER BROMET
Overleden 29 Ijar//1 Juni 5695
In den ouderdom van 59 Jaar
Z.A.R.I.V.
והנה אנכי עמך ושמרתיך וגו' והשבתיך אל האדמה הזאת
פ"נ
איש טוב נדיבות יעץ ועל נדיבות יקום
כ' מאיר בן כ' אורי ושם אמו אסתר
נפטר בש"ק כ"ט אייר ונקבר יום ד'
דשבוע ד' לחדש סיון תרצ"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה
והנה... הפסוק נלקח מספר בראשית פרק כח פסוק טו
הנוסח המלא של הפסוק הוא: והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך
תאריך הפטירה הלועזי הוא
1-6-1935

En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden

overal waar gij gaat, en Ik zal u

wederbrengen naar dit land*

Hier rust

Een goed mens, vrijgevigheid adviseerde hij,

vrijgevigheid kwam hij na.

de ge'eerde Me'ir zoon van de ge'eerde Uri

en de naam van zijn moeder was Esther

hij overleed op de Heilige Shabbat de 29e Iyar

en hij werd begraven op woensdag

de 4e dag van de week de 4e van de maand Sivan 5695

T.N.Ts.B.H.De niet-Joodse overlijdensdatum is 1-6-1935

*Gen 28:15 en de volledige tekst luidt: "En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd."

Meijer Brometþý Geb. ý14 mrt 1876  te Stad Hardenbergý,

[Bron:-Experten uit de Vechtstreek-1935
http://www.hardenberg.nl/hardenbergs-archief/onze-geschiedenis/excerpten-oude-kranten/de-vechtstreek-1935/

Overlijden:-
Verwijzing naar rouwadvertentie 08-06-1935

In de personalia opgenomen vlg. details op de steen

Evenals zijn broer Asser (72)22 komt hij voor in de census 1901 van Londen. 
Zijn overlijden te Londen verklaart ook de ongebruikelijke tijdspanne van de datum van zijn overlijden en zijn begraafdatum in Hardenberg een halve week later.

Hij was de zoon van (72)10 & (72)11 en de broer van (72)22

Hij woont in 1901 te Londen Engeland in bij zijn broer Asser Bromet. In de census staat opgenomen dat Meijer als beroep handelaar in horloges en horloge maker  was en requisiteur
2015/12/19
bnnch