Het Stenen Archief - Only completed research

[5679]

(73)15
4
Roos
Magiel Levie
Michael z.v. Yehuda Leib
Rosetta Joseph Polak
Levie Magiel Roos & Goedje Philips
05-10-1810
7 Tishri 5571
Coevorden
30-06-1867
27 Sivan 5627
Hardenberg Stad
Hardenberg ('t Holt)
01-07-1867//28 Sivan 5627
Er is geen Nederlandse tekst

פ"נ
איש יקר רוח וירא אלהים
משך בקרן שופר
יום תרועה
כתור האדם המעלה
אמונה לו לנחלה
לאדר היקר ולתשועה
ברית ה' היתה אתו
כאחד מבני דמים
יעמד לגורלו לקץ הימים
ה"ה מיכאל בן כ' יהודה ליב ראהס
הלך לאור באור ה' ביום א' כ"ז סיון
ונקבר למחרתו כ"ח בו ת'ר'כ'ז' לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'

 

Hier rust

Een man van inzicht (1), die God vreesde.

Hij blies de ramshoorn (2)

op de dag van het bazuingeschal (3)

als een man van hoge standing(4)

was het geloof hem tot erfdeel.

Als een dierbare schat (5) en hulpe, was het verbond van de Eeuwige  met hem,

Als een van de bloedgenoten (6)

zal hij opstaan tot zijn bestemming aan het einde der dagen (7)

Dit is Micha’eel, zoon van de ge'eerde Jehuda Leib Roos.

Hij ging naar het Licht in de dageraad Gods op zondag 27 Sivan
en werd de volgende dag begraven, op de 28ste ervan [in het jaar] 5627.
T.N.TS.B.H.

(1) Zie Spreuken 17:27
(2) Zie Jozua 6:5.
(3) Numeri 29:1. Dit is Rosh Hashana.
(4) 1 Kronieken 17:17. De vele verschillende vertalingen hiervoor aangetroffen duiden erop dat deze woorden verschillend kunnen worden uitgelegd. De gekozen vertaling volgt die van de Statenbijbel.

(5) zie Zacharia 11:13 

(6) Naar Exodus 4:25,26
(7) Zie Daniel 12:13.
(5) De regels 3 t/m 10 vormen een gedicht. De beginletters van de regels 3 en 5 t/m 10 vormen de woorden “Micha’eel, zoon van de ge'eerde J(ehoeda)”.

Behalve in de tekst wordt zijn functie als Sjofarblazer ook aangegeven door een sjofar onder de bovenspreuk.

[Bron:-Roos stamboom bij Akevoth]

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #25 Hardenberg Stad 01-07-1867
uur van overlijden 3 uur voormiddag

Zijn naam wordt elders ook anders gespeld gevonden:-Maghiel , Machiel, Michael en Michiel.

Hij was de echtgenoot van (73)19 en de broer van (73)56

Voor details van de 6 kinderen-zie:-
Stamboom Roos in de collectie familie stambomen bij Akevoth
 

Huwelijk 23-06-1845 te Veendam
2016/07/13
bnnch