Het Stenen Archief - Only completed research

[5681]

(73)20
3
Franke(voorheen Hompes)
Mozes
Moshe z.v. Efra'im ha-Levi
Hendrina Hamelburg
Hompes Izaak & Janne Abrahams
27-09-1761
28 Eloel 5521
28-09-1829
1 Tishri 5590
Hardenberg Stad
Hardenberg ('t Holt)
30-09-1829//3 Tishri 5590
Er is geen Nederlandse tekst

פ"נ
איש י"א הלך בדרך ד
אהב תור"ת ולומ"ר (או: לומ"ד) להחזיק
ר' משה בן ר' אפרים הלוי
שנפטר ביום א' ר"ה ונקבר
ביום ד' ג' תשרי תק"צ לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'

תור"ת = ?תורה תמימה

לומ"ר  = לא מובן 

Hier rust
Een man die God vreesde en de weg van de Eeuwige bewandelde.
Hij hield van de volmaakte Tora, en om diegenen die hem bestuderen te onderhouden
De heer Moshe, zoon van de heer Efraim Ha-Levi,
Die overleed op de 1e dag Rosh Ha-Shana (1) en werd begraven
op woensdag 3 Tishri 5590.
T.N.Ts.B.H.
(1) 1 Tishri, Nieuwjaarsdag (dit was een maandag)

De vertaling van de tweede regel werd voorgesteld  door Moshe Mossel-Jeruzalem).
De regel bevat enige ongebruikelijke afkortingen. 
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #22 Hardenberg Stad 30-09-1829
uur van overlijden 's avonds 5 uur

Deze akte is-in aanvulling op de gegevens van de steen-de bron voor de personalia
Aanvullende details:-

Hij was een kleinzoon van Mozes Hompesz, de enige andere Joodse familie, die vlg. Dinah Hesselink-Zweers, ten tijde van Israel Emanuel in Hardenberg woonde.

Hij nam in 1811 bij de naamsaanneming (decreet van Napoleon) officieel de achternaam Franke aan. In 1813 zei hij dat hij geboren was in 1761 op 27 september. Hij had ook een zoon die Mozes heette en die was besneden op 13 september 1791 en is ws. voor 1811 overleden.
 
Hij heeft ook nog een broer Salomon gehad  die in 1790 nog leefde maar verder niet meer was te traceren. De vrouw van Mozes van 1761 was Hendrika Izaks Hamelburg geb. te Nijkerk en ovl. in 1835 te Hardenberg. Er is geen zerk van haar gevonden op het Jodenbergje (Hardenberg Holt)

[Bron:-Dina Hesselink-Zweers-EM van 15-04-2016]
2016/05/08
bnnch