Het Stenen Archief - Only completed research

[5682]

(73)21
3
Josephs
Mina
Mindele d.v. Joseef (verm.)
de Bruin
Emanuel de Bruin
Joseph Meijer and Sara Berend(Barugs)
1755
Amsterdam
15-04-1813
15 Nissan 5573
Heemse
Hardenberg ('t Holt)
zie opmerking
Er is geen Nederlandse tekst

פה בעפר טמונה ובעדן גן משכונה

אשה ישרה והגונה מצאה מנוחה נכונה

מעשה ידה היה באמת ואמונה

יראת ה' היתה וענות רוח, כפה

נתנה לדלים ואביונים מלחמה

דרכיה בתום וישר בחסד וחנינה

למען עשות רצון יוצרה וקונה

הגוף בעפר ישכון ונשמתה בעליונה

נפטרה ביום א' דפסח ונקברה ביום [...]

אשת מנחם הארדנברג

ת'נצ'ב'ה'

שנת תקע"ג לפ"ק

 


Hier in het stof is geborgen en in de Hof van Eden is haar woning
Een oprechte en fatsoenlijke vrouw vond een eervolle rustplaats 
Een daad die zij volbracht was in waarheid en vertrouwen(1).
Godvrezend was zij en bescheiden van geest, haar handpalm 
gaf aan de armen en aan behoeftigen van haar brood
Haar wegen waren in ingetogenheid en rechtschapenheid, in barmhartigheid  en gunst
Om de wil van haar Schepper en Bezitter (2) te doen
Het lichaam zal wonen in het stof en haar ziel in den Hoge.
Zij overleed op de eerste dag van Pesach (3) en werd begraven [??](4)
De vrouw van Menachem Hardenberg.
T.N.Ts.B.H.
Het jaar 5573.

De beginletters van regels 3 t/m 8 vormen haar Hebr. naam Mindele

(1) אמת ואמונה waarheid en vertrouwen, term uit het dagelijkse avondgebed

(2)In navolging van de Statenbijbel.

(3) 15 Nissan.

(4)-Leesbaar is de letter Sjien.Misschien is hiermee aaneduid sjenie=2,

haar begraafdatum zou dan op de tweede dag van Pesach zijn geweest.

16-04-1813.Zekerheid hierover bestaat echter niet.
 

De bron voor de personalia is:-
de genealogie:-Descendants of Israel Emanuel (of Hardenberg)
Family trees collection bij Akevoth

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-Akte #21 Hardenberg 16-04-1813
Uur van overlijden 9 uur voormiddag
Zij was de echtgenote van (73)22 en de moeder van (73)23, (73)07,(73)48
en (onder voorbehoud) van (73)45

Evenals op zijn grafsteen heet hij ook hier:-

Menachem Hardenberg

Zij was de moeder van (73)07

Aanvullende details:-

De ouders van Mina Joseph zijn Joseph Meijer Wolkratser-goed gedefinieerd in de stamboom van Israel Emanuel bij Akevoth - en Sara Barend, welke huwden in 1743 (dtb 726/385) in Amsterdam. 

Zij was Joseph's 2e echtgenote en zijn 3e echtgenote was een dochter van
Israel Emanuel.

Behalve Mina zijn uit het tweede huwelijk 2 kinderen bekend-nl.:-
Vrouwtje/Frumet Joseph (1744 - 29/3/1798) getrouwd met  Isak Joseph Goudsmit. en
Barend/Berman Wolkenner (1750 - 10/1/1790) getrouwd met Ester Mozes Schilderer.

Sara Barend overleed in 1764 and werd begraven te  Zeeburg op 23 Cheshvan 5525;
Joseph Meijer overleed in 1772 en werd begraven  te Zeeburg op 14 Iyar 5532.
2016/07/13
bnnch