Het Stenen Archief - Only completed research

[5690]

(73)30
3
David
Rachael
Rechele d.v. David
Bromet
Meijer Bromet
David Abrahams & Hanna Levij
1798(zie opm.)
Bentheim(Pruissen)
22-01-1869
10 Shevat 5629
Hardenberg Stad
Hardenberg ('t Holt)
24-01-1869//12 Shevat 5629
Er is geen Nederlandse tekst

פ"נ
הישרה ותמימה הצנועה החסודה
מרת רעכלא בת כ"ה דוד
אשת ר' מאיר איש בראמעט
מתה בשם טוב עש"ק י' שבט
ונקברת יום א' י"ב בו תרכ"ט לפ"ק
והיתה כשלש ושמונים שנה
ת נ צ ב ה

 

תאריך הפטירה הלועזי הוא 22-1-1869

Hier rust
de rechtschapen en ingetogene de bescheiden en lieftallige
mevrouw Rechele, dochter van de ge'eerde heer David,
vrouw van de heer Me’ir, van de familie Bromet.
Zij stierf in goede naam op de dag voor de Heilige Shabbat 10 Shevat en werd begraven op zondag de 12e daarvan 5629.
En zij was ongeveer drie en tachtig jaar oud. (*)


T.N.Ts.B.H.


 

Geboortejaar 1798 in de personalia is berekend vlg. leeftijd bij overlijden vlg. de overlijdensakte=71 jr. in 1869.
Dit wijkt drastisch af van wat de steen aangeeft:-ong..83 jr.
Ook haar leeftijd bij huwelijk in 1826 was 29 jr., wat aansluit op de overl.akte, en een aanvullend bewijs is dat de steen wat dit detail betreft,,
volkomen onjuist is.

Zij was de echtgenote van (73)29
Zij was de moeder van (73)32
 

Het is mogelijk dat de namen van haar ouders patroniemen zijn en geen burgerlijke namen vlg. de naamsaanneming.

Huwelijk te Hardenberg Stad:-22-09-1826-akte nr.11
De bron heeft tevens de volgende opmerking:-
bruidegom wonende te Hardenberg, Stad; bruidegom ook Meijer Philips; vader bruidegom ook Philip Jonasz; bruid wonende te Bentheim (Hanover); moeder bruidegom ook Marregien Salemons
[Bron:-wiewaswie.nl]
2016/01/21
bnnch