Het Stenen Archief - Only completed research

[5723]

(73)37
4
Bromet
Simon
Shimon z.v. Uri
Mariana(Mariane) Joles
Philip Bromet & Marrigje Wijnberg
1800
Hardenberg Stad
19-12-1885
1 Tevet 5645
Hardenberg Stad
Hardenberg ('t Holt)
פ"נ
 הישיש הנכבד זקן ונשוא פנים
 כ"ה שמעון ב"ר אורי בראמעט
אשר היה שנים רבות פו"מ דק"ק הארדענבערג יע"א
 גוע יום ש"ק י"א טבת
 תרמ"ו לפ"ק
 ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 19-12-1885
Hier rust
De ge'eerde bejaarde, oud en in aanzien,
de ge'eerde heer Sjim’on, zoon van de heer Uri Bromet
die vele jaren
parnas en bestuurder was van de heilige gemeente Hardenberg, moge God haar beschermen

Hij stierf op de dag van de Heilige Shabbat 11 Tevet 5646.

T.N.TS.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #27 Hardenberg Stad 21-12-1885

Geboortejaar werd bepaald vlg. leeftijd bij overlijden (85 jr. in 1885)
Hij was de echtgenoot van (73)36 en de vader van (73)33,(73)34 en (73)35
Hij was de zoon van (73)27 & (73)39 en de broer van (73)29 en (73)38
2016/05/11
bnnch