Het Stenen Archief - Only completed research

[57248]

(203)077a
5
Bruin,de
Joseph
Joseef z.v. Zvi
Esther Wolf Machoel
Hartog Jonas de Bruin & Sara Heimans LeGrand
04-12-1844
23 Kislev 5605
Leeuwarden
26-10-1912
16 Cheshvan 5673
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
28-10-1912//18 Cheshvan 5673
JOSEPH DE BRUIN
GEB. 4 DEC. 1844
OVERL. 26 OCT. 1912
הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
על אלה אני בוכה
על אבינו יוסף צבי 
שהלך לעולמו ביום
ט"ז לחדש חשון
ונקבר ביום ב י"ח בו
בשנת תרע"נ לפ"ק
ושם אמו שרה

ת נ צ ב ה 
שני הפסוקים הראשונים הם במשותף עם
(203)77
“De beminden en de lieflijken waren in hun leven en in hun sterven niet gescheiden.” (1)
“Om hen moet ik wenen.” (2)
(1) 2 Samuel 1:23.
(2) Klaagliederen 1:16.

3) 18 Cheshvan 5673 viel op een dinsdag en niet op maandag. 
[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #720 Leeuwarden 05-12-1844

Uur van geboorte twee uur 's morgens


[Bron:-wiewaswie.nl]

Overlijden:-

Akte #244 Bergen op Zoom  28-10-1912

Uur van overlijden namiddag half twaalf

JOSEPH DE BRUIN
Overleden: zondag 16 Cheshvan 5673 = uitgaande Shabbath=zaterdagavond 26 oktober 1912.
Begraven: dinsdag 18 Cheshvan 5673 = 28 oktober 1912.

De ouders van Joseph de Bruin zijn begraven in Leeuwarden (187)0719 en (187)0618.

Huwelijksakte nr. 71, gemeente Bergen op Zoom, d.d.26-12-1867.

Hun zonen Samuel en Maurits zijn begraven in Bergen op Zoom, (203)027 en (203)050.

2020/07/17
nahum_a