Het Stenen Archief - Only completed research

[57249]

(203)046a
5
Maas
Abraham
Avraham z.v. Uri
Sara Boas
Philip Maas & Branca Frank
18-12-1861
15 Tevet 5622
's-Gravenhage
22-02-1928
1 Adar 5688
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
24-02-5688//3 Adar 5688
HIER RUST
ABRAHAM MAAS
echtg. van Sara Boas
geb. te ’s HAGE 18 Dec. 1861
overl. te B.o.Z. 1 Adar 5688 // 22 Febr. 1928
הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו

פ"נ
אברהם בן אורי
ושם אמו  בריינא
נפטר א' אדר
ונקבר ג' בו ת'ר'פ'ח' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“De beminden en de lieflijken waren in hun leven en in hun dood niet gescheiden.” (1)

Hier rust
Avraham, zoon van Uri
en de naam van zijn moeder was Breine.
Hij overleed op 1 Adar
en werd begraven op 3 in die maand (in het jaar) 5688. 
T.N.Ts.B.H.

(1) 2 Samuel 1:23.(de bovenspreuk is gezamenlijk met zijn echtgenote in dit dubbelgraf).

Overleden: woensdag 1 Adar 5688 = 22 februari 1928.

Begraven: vrijdag 3 Adar 5688 = 24 februari 1928.

 

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #2666 's Gravenhage 21-12-1861
Uur van geboorte 7 uur 's morgens
(Image 478 uit 493)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #37 Bergen op Zoom 22-02-1928

Echtgenoot van (203)46
Hij is de zoon van (214)221 en de broer van (156)m05-08.

Sara Boas trouwde (1) op  4-2-1870 in Tiel met Eliazer Ruben Rubens (1831-1870), daarna  (2) op 27-10-1871  in Tiel met Abraham de Winter, begraven in Tiel (126)186 en (3) op 17-12-1886 in Tiel met Abraham Maas, begraven naast haar.

Abraham was bij zijn overlijden kermisexploirant wonende te Rotterdam
Volle naam van zijn vader op de overlijdensakte Samuel Benedictus Philip Maas.

2020/07/16
nahum_a