Het Stenen Archief - Only completed research

[5740]

(85)12
5
Cohen
Levie Mozes
Yehuda z.v. Ya'akov ha-Cohen
Jacob Levi Cohen & Geertje Meijer
25-7-1873
2 Av 5633
Loppersum
7-7-1919
9 Tammoez 5679
Groningen
Loppersum
9-7-1919//11 Tammoez 5679
HIER RUST EEN BRAVE EDELMOEDIGE JONGEMAN, DIE IN DE KRACHT VAN ZIJN LEVEN, OP 45 JARIGEN LEEFTIJD STIERF. LEVIE MOZES COHEN OVERLEDEN DEN 9 TAMMOEZ. 7 JULI 5679 Z. R. Z. A.
פ"נ בחור תם לבב ונקי כפים בעודו ברוב אונים ואמיץ כח ילקח ויהיו שני חייו חמש וארבעים שנה יהודה בן יעקב הכהן ושם אמו גיטלע מת ט' תמוז ונקבר י"א תמוז תרע"ט לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier rust Een jongeman, ingetogen van hart en rein van handen (1) terwijl hij nog in al zijn krachten was en dapper en sterk (2) was werd hij weggenomen en waren de jaren van zijn leven vijfenveertig jaar. Jehoeda zoon van Ja'akov Ha-Cohen en de naam van zijn moeder was Gitele Hij stierf op 9 Tammoez en werd begraven op 11 Tammoez 5679 T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Genesis 20:5. (2) Naar Jesaja 40:26. Geboren:-vrijdagavond 25 Juli 1873.Vermoedelijk was het toen al Shabbath (de 2e Av 5633). Overleden: maandag 9 Tammoez 5679 = 7 juli 1919. Begraven: woensdag 11 Tammoez 5679 = 9 juli 1919.
Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Loppersum
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 53
Aangiftedatum: 26-07-1873
Kind     Levie Mozes Cohen
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 25-07-1873
Geboorteplaats: Loppersum
Vader     Jacob Cohen
Moeder     Geertje Meijer
Nadere informatie     beroep vader: vleeschhouwer;

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Loppersum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 11-07-1919
Overledene     Levie Mozes Cohen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-07-1919
Leeftijd: 45
Overlijdensplaats: Groningen
Vader     Jacob Cohen
Moeder     Geertje Meijer
Partner     
Nadere informatie     elders overleden; geboortepl: Loppersum; beroep overl.: veehandelaar 
Hij was de zoon van (85)19 & (85)20 en de broer van (85)11.
2010/12/10