Het Stenen Archief - Only completed research

[5743]

(85)15
3
Woude, van der
Saartje
Sara d.v. Moshe
Meijer
Levie Meijer
Moses van der Woude & Martha Blok
10-5-1845(zie opmerking)
3 Iyar 5605 (zie opmerking)
Lemmer
30-12-1894
3 Tevet 5655
ten Boer
Loppersum
1-1-1895//5 Tevet 5655
SAARTJE V.D. WOUDE geb. te Lemmer den 10 Mei 1846 overl. te Ten Boer den 30 Dec. 1894, echtgenoote van L. MEIJER
פ"ט אשה יקרה וצנועה חוננת דלים תפארת בעלה ובניה ה"ה מרת שרה בת משה אשת יהודא בן אברהם מתה יום א' ג' טבת ונקברה יום ג' ה' בו תרנ"ה לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier is geborgen Een dierbare en bescheiden vrouw Die zich over de armen ontfermde (1) het sieraad van haar man en kinderen (2) dit is mevrouw Sara dochter van Moshe, de vrouw van Jehoeda zoon van Avraham zij is gestorven op zondag 3 Tevet en werd begraven op dinsdag 5 in die maand 5655 T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Spreuken 19:17. (2) Zie Spreuken 17:6. Geboren: zie hierboven Opmerkingen bij de Nederlandse tekst. Overleden: zondag 3 Tevet 5655 = 30 december 1894. Begraven: dinsdag 5 Tevet 5655 = 1 januari 1895.

Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Gemeente: Lemsterland
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 35
Aangiftedatum: 10-05-1845
Kind     Saartje van der Woude
Geslacht: V
Geboortedatum: 10-05-1845
Geboorteplaats: Lemmer
Vader     Mozes van der Woude
Moeder     Mette Salomons Blok
Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Ten Boer
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 76
Aangiftedatum: 31-12-1894
Overledene     Saartje van der Woude
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 30-12-1894
Leeftijd: 48
Overlijdensplaats: Ten Boer
Vader     Mozes van der Woude
Moeder     Martha Blok
Partner     Levie Meijer
Relatie: echtgenote
Nadere informatie     geboortepl: Lemmer 
Zij was de echtgenote van (85)14 in eerste huwelijk van hem.
Zij was de moeder van (85)16 en (85)18.
Zij was de zuster van (85)21.

Levie Meijer is op 27 april 1878 te Lemsterland gehuwd met Saartje van der Woude geb 10-5-1845 te Lemmer gem. Lemsterland. Saartje was de dochter van Mozes van der Woude en Martha Blok.
2010/10/14