Het Stenen Archief - Only completed research

[5750]

(112)19
3
Hessen, van
Henderika(Hinderica)
Henne d.v. Kalonimus
1)-Gronsveld 2)-van Dam
1)- Freerk Gronsveld-2)-Machiel van Dam
Salomon Levi van Hessen & Grietje Hartogs van Geuns
04-04-1822
13 Nissan 5582
Ulrum
24-02-1900
25 Adar 5660
Leens
Leens
26-02-1900//27 Adar 5660
Rustplaats van
HENDERIKA v.HESSEN
Geb.te Ulrum
4 April 1822
Overl.te Leens
24 Februari 1900
Geliefde Echtgenoot
van
M.L.van DAM
פ"ט
אשה יקרה
מרת היננא בת קלונימוס
אשת יחיאל בן יהודא
מתה יום ש"ק פ' שקלים
כ"ה אדר ראשון ונקברה
יום ב' כ"ז בו תר"ס לפ"ק
ת נ צ ב ה

Hier is geborgen

Een dierbare vrouw

Mevrouw Hinne dochter van Kalonimus

Vrouw van Jechiel zoon van Jehuda

Zij stierf op de Heilige Shabbat

Parshat Shekaliem de 25e Adar I

en zij werd begraven

op maandag de 27e van die maand 5660

T.N.Ts.B.H.

 


Shabbath Shekalim is de eerste van de 4 bijzondere Shabbatot in de maand Adar.Meer hierover, op:-

http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Shabbat

Op geen enkele wijze kon haar geboorteakte worden opgespoord en is zij in de geboorteregisters van Ulrum op of omstreeks de op de steen aangegeven datum niet te vinden.

[Bron:-Alle Groningers]
Overlijden
Akte #20 Leens 25-02-1900
Overleden namiddag om 2 uur


Haar huwelijksaktes geven Ulrum als geboorteplaats aan, terwijl de leeftijd bij huwelijken er op wijzen, dat het geboortejaar op de steen naar alle waarschijnlijkheid juist is.Voor de exacte geboortedatum kon echter geen documentair bewijs gevonden worden.
Zij was de echtgenote van (112)04 in haar tweede huwelijk.
Zij was de moeder van (112)12 uit haar eerste huwelijk.
Zij was de tante (vaders zuster) van (112)09 & (112)13. 
Zij was een zuster van (112)15.  

Burgerlijke stand - Eerste Huwelijk 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Ulrum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 21-05-1850 
Bruidegom Freerk Ezechiels Gronsveld
Geboorteplaats: Stedum 
Bruid Hinderica Salomons van Hessen
Geboorteplaats: Ulrum 
Vader bruidegom Ezechiel Moses Gronsveld 
Moeder bruidegom Marieke Freerks Cohen 
Vader bruid Salomon Levi van Hessen 
Moeder bruid Grietje Hartogs van Geuns 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep moeder bruid: koopvrouw; bruidegom 29 jaar; bruid 27 jaar 

Burgerlijke stand - Tweede Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Ulrum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 29
Datum: 27-12-1856 
Bruidegom Machiel van Dam
Geboorteplaats: Leek 
Bruid Hinderica Salomons van Hessen
Geboorteplaats: Ulrum 
Vader bruidegom Levij Izaaks van Dam 
Moeder bruidegom Betje Machiels Cohen 
Vader bruid Salomon Levi van Hessen 
Moeder bruid Grietje Hartogs van Geuns 
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep moeder bruidegom: vleeshouwersche; bruidegom 26 jaar; bruid 33 jaar; weduwe van Freerk Ezechiels Gronsveld 

 


2013/10/12
bnnch